Akkerbouw

Nieuws

Uireka zoekt door naar oorzaak scheurkontjes uien

Het ketenbrede uienonderzoek Uireka doet nog 1 poging om de veronderstelde relatie tussen herbiciden en het verschijnsel scheurkontjes in de uienteelt uit te sluiten.

In 2017 en 2018 lagen er in Colijnsplaat 2 herbicidenproeven in zaaiuien met verschillende middelen in verschillende doseringen. In beide jaren vonden onderzoekers geen verschil in de mate van aantasting. Met aanvulling van de nieuwste herbiciden wordt de proef dit jaar nog een keer herhaald met aanvullend de nieuwste herbiciden in 28 rassen. Mocht de conclusie van deze proef dezelfde zijn als in 2017 en 2018, dan kan de invloed van herbiciden op het in de hand werken van scheurkontjes worden uitgesloten. Ook rasverschillen worden beoordeeld, die zijn de afgelopen 2 jaar niet aangetoond.

Hittestress

Voor zover nu bekend worden scheurkontjes veroorzaakt door hergroei na hittestress. De groeistagnatie lijdt tot het scheuren en verkurken van de basaalplaat bij de wortelkrans. De symptomen komen overeen met die van een te late of overvloedige stikstofgift en daarbij een te snelle groei. Met een goede bodemstructuur, homogene opkomst en rustige, gelijkmatige groei met zo weinig mogelijk groeistoffen kunnen scheurkontjes zoveel mogelijk worden voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.