Akkerbouw

Nieuws

Pootgoedfraude heeft voor fraudeurs grote gevolgen

Fraude met NAK-certificaten heeft grote consequenties voor de betrokken pootgoedteler en handelsbedrijf.

Bovendien moet gevreesd worden voor de enorme schade die Belgische consumptietelers dreigen op te lopen, indien de autoriteiten besluiten dat net uitgeplante materiaal zo snel mogelijk gerooid en vernietigd moet worden”, aldus Geert Staring, directeur van Breeders Trust.

Het handelsbedrijf is Zeeland Trade uit Vogelwaarde (Zld.), aldus Breeders Trust. Breeders Trust maakt de naam van het handelsbedrijf bewust bekend, om er achter te kunnen komen of meer tussenhandelaren en telers de dupe zijn geworden van de kwalijke handelspraktijken van dit bedrijf.

Administratie checken

Breeders Trust roept Nederlandse en Belgische consumptietelers, maar ook tussenhandelaren, op in hun administratie na te gaan welke rassen met welke certificaten ze de afgelopen 3 jaar in bulk hebben ontvangen via het handelsbedrijf Zeeland Trade en zich te melden. Mocht blijken dat er over de afgelopen jaren naast het ras Fontane nog meer partijen en rassen met een vervalst certificaat (met nummer 549.495.787) zijn verhandeld, dan zet Breeders Trust het onderzoek voort. Consumptietelers en tussenhandelaren kunnen zich melden bij Breeders Trust of de NAK.

Nederlands grootste pootgoedteler fraudeur

De naam van de teler heeft Breeders Trust niet bekendgemaakt. Wel maakte de organisatie bekend dat het het in omvang grootste pootgoedteeltbedrijf van Nederland is, gezeteld in Kruisland (N-.Br), met 350 hectare pootaardappelen.

Dit bedrijf heeft inmiddels toegegeven het ras Fontane bij herhaling deels aan de pootgoedpoule van Agrico te hebben onttrokken. Hiermee heeft het bedrijf willens en wetens contractbreuk gepleegd en daarmee het betrokken handelshuis ernstig gedupeerd. Alleen al over het afgelopen teeltjaar is tenminste 250 ton pootgoed zonder officiële certificaten onderhands verkocht aan Zeeland Trade.

Met de door dit handelsbedrijf aangebrachte vervalste certificaten vond dit materiaal over een reeks van jaren uiteindelijk zijn weg, al dan niet via betrouwbare tussenhandelaren, naar met name (onwetende) Belgische consumptietelers.

Het is nog onduidelijk wat er met het uitgeplante pootgoed gebeurt

Hoge boetes

Gezien de ernst en omvang van de fraudezaak hangen het betrokken pootgoedteeltbedrijf en de handelaar ongekend hoge boetes en claims boven het hoofd. Het is te verwachten dat de handelaar, in verband met het bij herhaling vervalsen van het NAK-certificaat en daarmee het plegen van merkinbreuk, hard wordt aangepakt door de NAK. Dit geldt eveneens voor het betrokken pootgoedteeltbedrijf vanwege het verhandelen van ongecertificeerd pootgoed. Het plegen van contractbeuk met het betrokken pootgoedhandelshuis door het onttrekken van pootgoed aan de poule zal zeker ook niet zonder consequenties blijven. Het is nog onduidelijk wat er met het uitgeplante pootgoed gebeurt. Dat is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse en Belgische autoriteiten. Zeer waarschijnlijk moet het worden opgerooid en vernietigd. Het staat gedupeerde consumptietelers vrij om zelf een civiele procedure op te starten tegen hun Zeeuwse leverancier.

Lees ook: Vervalsers NAK-certificaten in de kraag gevat

Of registreer je om te kunnen reageren.