Akkerbouw

Nieuws

NVWA versoepelt chitwoodi-beleid pootaardappelen

De NVWA versoepelt het beleid in de chitwoodi-cirkels.

De onderzoeksplicht voor pootaardappelen wordt vanaf dit jaar verkort naar 1 jaar. Het oude beleid had geen eindtermijn, waardoor pootaardappelen die in zo’n cirkel zijn geteeld, ieder jaar opnieuw getest werden op de schadelijke aaltjes Meloïdogyne chitwoodi en M. fallax. Om verspreiding van M. chitwoodi en M. fallax (Mcf) te voorkomen, wordt vanaf dit jaar meer pootgoed buiten de aangewezen gebieden getest op de aaltjes.

1 jaar onderzoeksplicht

De fytosanitaire autoriteit NVWA trekt ook in het nieuwe beleid een straal van 1 kilometer rondom een perceel waar pootgoed is geteeld dat besmet blijkt met het aaltje. Dit zijn de aangewezen gebieden, oftewel de chitwoodi-cirkels. Alle pootgoed dat in zo’n cirkel is geteeld wordt getoetst op Mcf. In het oude beleid moest dat ieder jaar opnieuw. Vanaf dit jaar geldt de onderzoeksplicht slechts 1 jaar. Daarna geldt die plicht alleen voor het besmette perceel. Als op dat perceel 2 keer pootaardappelen zijn geteeld en beide keren is het vrij bevonden van Mcf, dan vervalt de chitwoodi-status van het perceel. Bij een 1-op-3 teelt van pootgoed vervalt die status dus na 6 jaar.

NVWA test meer pootaardappelen

Om te voorkomen dat chitwoodi ongemerkt zich verspreidt gaat de NVWA meer partijen pootaardappelen testen. Tot nu vielen 200 partijen in deze survey. Dat wordt uitgebreid naar 1.200 partijen. Volgens de NVWA betekent dit dat gemiddeld 1 pootgoedpartij per pootgoedteler per jaar wordt getoetst op Mcf.

Mcf voorkomen en bestrijden

De NVWA hoopt dat de beleidswijziging de pootgoedsector zal stimuleren om Mcf te voorkomen en te bestrijden. De autoriteit vindt de beleidswijziging verantwoord, zegt een woordvoerder. “Een vondst van Mcf had grote gevolgen voor alle pootgoedtelers in een aangewezen gebied. Door meer partijen te toetsen buiten de aangewezen gebieden, blijven we garanderen dat het Nederlandse pootgoed voldoet aan de eisen die in het plantenpaspoort worden gesteld.”

Blij met de beleidswijziging

De pootgoedtelers zijn blij met deze verandering, zegt voorzitter Peter Berghuis van de LTO-werkgroep Pootaardappelen. “We hebben hier jarenlang voor gepleit. Pootgoedtelers in de aangewezen gebieden hadden ieder jaar opnieuw de spanning of er iets gevonden zou worden. De beleidswijziging neemt veel onrust weg. Daarnaast is het nieuwe beleid rechtvaardiger, omdat telers zonder besmetting niet langer te maken hebben met de jaarlijkse onderzoeksplicht. Dat is nu nog maar 1 jaar. Een nadeel van het nieuwe beleid is dat de telers extra kosten maken omdat nu 1.200 in plaats van 200 partijen buiten de aangewezen gebieden moeten worden onderzocht. Maar het voordeel weegt veel zwaarder dan het nadeel.”

Of registreer je om te kunnen reageren.