Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

NAO: overheidsbeleid bedreigt pootgoedsector

Het overheidsbeleid bedreigt de toppositie van de Nederlandse pootgoedsector op de wereldmarkt.

Dat komt omdat de overheid te weinig oog heeft voor de totale keten als er beleid wordt gemaakt. “Ik vind dit bijzonder zorgwekkend”, zei voorzitter Dick Hylkema van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) op de jaarvergadering in Ermelo.

Te weinig aandacht voor gevolgen sector

Hylkema constateert dat de overheid op thema’s beleid maakt. “Thema’s zijn kringlooplandbouw, gewasbescherming, verduurzaming of fytosanitair toezicht. Natuurlijk moet er beleid worden gemaakt om maatschappelijke doelen te halen, maar de overheid kijkt veel te weinig naar de gevolgen voor de hele sector.”

Voorbeelden

Hylkema noemt een aantal voorbeelden. “Goede landbouwgrond wordt gebruikt voor zonnepanelen. Dat is duurzaam, maar als te veel grond uit productie wordt gehaald, loopt onze koppositie gevaar. Er wordt bezuinigd op het fytosanitaire toezicht. Bij het schrappen van gewasbeschermingsmiddelen wordt te weinig gekeken naar het effect op opbrengst en kwaliteit van de producten. Terwijl dat voorwaarden zijn voor een sterke positie op de wereldmarkt. Nieuwe veredelingstechnieken blijven buiten bereik door de regelgeving. Een paar jaar geleden zijn de product- en bedrijfsschappen afgeschaft. Terwijl het juist de afstemming binnen de keten is die ons zo sterk maakt.”

Voorbarig

Hylkema verwijst ook naar de visie op kringlooplandbouw van minister Carola Schouten. Hylkema: “Hoe wil je dat realiseren als driekwart van je productie wordt geëxporteerd? Daar is volstrekt niet over nagedacht. De minister heeft de visie op kringlooplandbouw in het Japans laten vertalen en aangeboden aan de Japanse landbouwminister. Japan gaat binnenkort naar de G-20 top. Het is erg voorbarig en volstrekt niet afgestemd op wat een exporterende sector nodig heeft.”

Laatste reacties

  • agratax.1

    In bovenstaand artikel wordt gesteld dat de overheid te veel goede gronden gebruikt voor zonnepanelen. Ik denk dat we beter kunnen zeggen, door overheids beleid wordt de boer gedwongen om naar beter renderende oplossingen te zoeken dan Voedselproductie in de breedste zin van het woord. Hiermee is denk ik beter te verklaren waarom boeren kiezen voor het langjarige rendement van zonnepanelen in plaats van door te werken tegen slaven lonen.

  • Bertus Buizer

    Gebruik van landbouwgrond voor zonnepanelen is van de gekke. Aan beschikbaar dakoppervlak in Nederland is notabene nog een zee aan ruimte. Daarvan is echter nog nauwelijks 4% benut voor plaatsing zonnepanelen.
    Zie ook: <>
    .

Of registreer je om te kunnen reageren.