Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Beurskoers HZPC opnieuw onderuit

De waarde van het certificaat van aandeel van aardappelhandelshuis HZPC is gezakt naar € 162.

Dat is een daling van 10% ten opzichte van de vorige koers, de maximale daling die mogelijk is bij de handel in HZPC-certificaten. De vorige beursdag in november 2018 liet ook al een maximale daling zien van 10%.

Waardedaling van € 30 miljoen in 1 jaar

HZPC organiseert 2 keer per jaar (in mei en november) een beursdag, waarop de certificaten verhandeld kunnen worden. De 783.725 certificaten zijn van (oud-)kwekers, (oud-)medewerkers en (oud-)telers. In mei 2018 bereikte de koers een recordhoogte van € 200. Dat vertegenwoordigde een beurswaarde van bijna € 157 miljoen. Door de 2 maximale koersdalingen achter elkaar is HZPC nu € 127 miljoen waard. Dat is een waardedaling van € 30 miljoen in 1 jaar.

Wijziging beursreglement

HZPC-directeur Gerard Backx vermoedt dat de wijziging van het beursreglement effect heeft gehad op de koersen. “We hebben het beursreglement veranderd om majoreren te voorkomen. Dat hield in dat mensen meer certificaten konden vragen dan ze eigenlijk wilden hebben, omdat ze pas bij de aankoop hoefden af te rekenen. Nu moeten mensen van te voren een bedrag storten overeenkomstig het aantal certificaten dat ze willen kopen. Dat voorkomt majoreren. Dat geeft een verkeerd beeld van de werkelijke vraag. Maar dat beperkt ook de vraag, terwijl het aanbod redelijk was. Dat kan een negatief effect hebben gehad op de beurskoers. Ik kan niet zeggen in hoeverre het majoreren heeft geleid tot een kunstmatig hoge beurskoers.”

Geen zorgen over koersdalingen

Het voorkomen van majoreren heeft ertoe geleid dat afgelopen beursdag 3.945 certificaten zijn verhandeld. De beursdag ervoor waren dat er bijna 5.500. Dat was de helft minder dan de beursdagen daarvoor. Backx maakt zich geen zorgen over de koersdalingen. “HZPC draait goed. De beurskoers bereikte in mei 2018 nog een record van € 200. We zijn in 2000 begonnen met een beurskoers van € 24. Dat zegt iets over de waardering van ons bedrijf. Doordat de groep kopers en verkopers beperkt in omvang is, zijn sterke koersschommelingen mogelijk. Daarom is een maximale daling of stijging ingesteld van 10%.”

Fors hogere winst over boekjaar 2018/2019

Om aan te geven dat HZPC goed draait meldt Backx dat HZPC een fors hogere winst gaat maken over boekjaar 2018/2019, dat 30 juni eindigt. “De eerste 3 kwartalen zijn achter de rug. Dan vindt de meeste handel plaats, waardoor we nu een goede inschatting kunnen maken van de winst. In Noordwest-Europa is minder pootgoed verkocht, maar wel voor een goede prijs. Onze deelnemingen laten mooie resultaten zien. En we zien extra inkomsten uit licenties.”

HZPC boekte in boekjaar 2017/2018 een nettoresultaat van € 4,7 miljoen. Volgens de schaal van Mock betekent een fors hogere winst een stijging van minstens 45%. In boekjaar 2016/2017 bedroeg de winst € 8,5 miljoen. Backx: “We gaan die richting weer op.”

Eén reactie

  • Bertus Buizer

    HZPC was tot eind 2018 een van de eerste (en gewaardeerde) deelnemers aan Organicseeds.nl. Per 1 januari 2019 zegde het handelshuis haar deelname op.

    De reden van opzegging is niet bekend gemaakt, maar had mogelijk te maken met de discussie over de nieuwe gentechnieken CRISPR en CRISPR-Cas.
    Zie: <>
    .

Of registreer je om te kunnen reageren.