Akkerbouw

Nieuws

Matige uienexport trok aan in week 12

De Nederlandse uienexport kwam tot en met week 12, de derde week van maart, uit op een voorlopig seizoentotaal van ruim 705.000 ton. In de genoemde week was de export iets meer dan 12.000 ton. Dat valt op te maken uit de jongste, bijgewerkte gegevens over de uienexport 2018/’19 van GroentenFruit Huis.

Uit het verloop van de uitvoercijfers blijkt dat de markt in maart weer iets is aangetrokken, al blijft de uitvoer in de tweede helft van het uienseizoen, ofwel de periode na de jaarwisseling, structureel achter bij de vergelijkbare periodes in 2018 en 2017.

In de eerste 12 weken van 2019 is 110.000 ton minder geëxporteerd dan in dezelfde periode van 2018. Hoge prijzen en aanzienlijk geslonken voorraden van de zeer matige uienoogst zijn daar debet aan. In week 12 was een hoeveelheid van 7.220 ton ofwel 60% van de export bestemd voor landen binnen Europa. Daarvan ging 4.000 ton naar Duitsland en Groot-Brittannië. De voornaamste verre bestemmingen voor uien was Mauritanië (1.100 ton).

Of registreer je om te kunnen reageren.