Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Verzilting landbouwgrond neemt verder toe

Het grondwater langs de waddenkust is veel zouter dan telers denken.

De verzilting van landbouwgrond zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Dat zei Pier Vellinga, Hoogleraar Water en Klimaat verbonden aan de Waddenacademie, op het Spaarwater eindsymposium op dinsdag 12 maart in Leeuwarden.

Metingen

10 jaar geleden was volgens Vellinga zich nog geen teler bewust van de verzilting van zijn percelen. Metingen in het kader van het Spaarwaterproject lieten zien dat de zoute kwel al dichter bij de wortelzone kwam dan gedacht.

Verziltingsproblematiek neemt alleen maar toe

Door klimaatveranderingen neemt de verziltingsproblematiek in de toekomst alleen maar toe. Ook als de klimaatakkoorden van Parijs worden gehaald, moeten telers rekening houden met steeds meer zoute kwel. De zeespiegel blijft stijgen en ook de bodemdaling zal naar verwachting nog doorzetten.

2 strategieën

Vellinga adviseert om op 2 strategieën in te zetten om de verzilting om te gaan. De eerste is om efficiënter met het beschikbare zoet water om te gaan en de tweede is door te experimenteren met andere teelten.

Meer neerslag

Een ‘voordeel’ van de klimaatverandering is dat er in de toekomst nog wel 20 tot 40% meer neerslag gaat vallen. De kunst is om deze neerslag in te zetten om verzilting van landbouwgrond tegen te gaan. Binnen Spaarwater zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Zoals vergroting van de zoetwaterlens met aangepaste drainage en ondergrondse opslag van overtollig regenwater. Beide systemen blijken in de praktijk te werken.

Eén reactie

  • veldzicht

    In de toekomst 20 tot 40 % meer neerslag? daar was vorig jaar nog weinig van te merken!Volgens mij lopen ze allemaal maar wat te kletsen wat ze het beste uitkomt.

Of registreer je om te kunnen reageren.