Akkerbouw

Nieuws

Sector ziet ruimte voor iets hogere peenprijs

De peensector is positief over de huidige marktontwikkeling. Maar over de teelt van peen voor dit jaar maakt de sector zich zorgen. Dat bleek op de Themadag Peen van de landbouwbeurs LNCN in Emmeloord.

In teeltseizoen 2018 is door droogte en hitte een vijfde minder peen geoogst en de kwaliteit was wisselend. Omdat landen rond Nederland daar ook mee kampen, is de peenprijs voor telers met zo’n 30 cent per 100 kilo vrij hoog. Voor de komende periode kan daar volgens kenners nog best wat bij komen, maar het plafond van de peenprijs lijkt in zicht.

Peter Winkel van peenbedrijf Hagranop spreekt liever over prijzen per kist. “Bij een kostprijs van € 100 per kist is de huidige € 200 een mooi bedrag”, zegt hij. “Telers denken dat de prijs naar € 250 tot € 300 per kist kan, maar ik vraag me af of de markt dat toestaat. Wel denk ik dat er wat bij kan. Ik ben daar gematigd optimistisch over.”

Droogte van 2018 zal zich in 2019 nog laten gelden

Ook Robert Schilder van Bejo Zaden ziet druk op de markt. “Ik ben op zich positief. Maar er is concurrentie op de markt, vooral vanuit landen als Israël, Marokko en Turkije. Als iets duur is, zijn er altijd kapers op de kust. Maar de peen van oogst 2018 komt wel op dit jaar.”

Seizoen 2019 is inmiddels begonnen. “De meeste vroege peen zit al in de grond”, weet Maurice Deben van Bejo Zaden, die werkzaam is in het zuidoosten van het land. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen van de droogte van vorig jaar. “Er is nog steeds een tekort van honderden millimeters en we vrezen voor een vroeg beregeningsverbod.”

Peensector bezorgd over bestrijding wortelvlieg

De peensector maakt zich zorgen dat de zaadcoating tegen de wortelvlieg niet meer mag worden toegepast. Op de peendag in Emmeloord vertelde gewasbeschermingsspecialist Paul Goorden van Cebeco Agrochemie de telers wat de alternatieven zijn. De aaltjesbestrijders NEMguard en Vydate hebben een nevenwerking tegen wortelvlieg en kunnen worden ingezet zodra de eerste generatie rond eind mei verschijnt. Daarna zijn de middelen Benevia en Coragen een optie. Dat is een heftige aanpak, zeggen bezoekers op de peendag.
Met lager nitraatgehalte minder insecten
Maar telers kunnen meer doen dan spuiten, blijkt op de peendag. Ze kunnen bermen naast peenpercelen maaien. Ook kunnen ze afzien van het beregenen van peen op het moment dat de wortelvlieg eieren afzet. Door de ruggen aan te aarden en gewasschade te voorkomen, verspreidt de peen minder geur die de wortelvlieg aantrekt. Het advies is dan ook om de peen in een keer te rooien. Verder kunnen telers uienolie toedienen om de wortelvlieg te misleiden.
Volgens teeltadviseur Chris van Laarhoven van HortiNova hebben telers nog een optie. Verlaag het nitraatgehalte, want nitraat trekt insecten aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.