Akkerbouw

Nieuws laatste update:14 mrt 2019

EU wil af van schimmelbestrijder chloorthalonil

De schimmelbestrijder chloorthalonil staat op de nominatie om te worden verboden.

De Europese Commissie bereidt een besluit voor om de toelating van het middel niet te verlengen. De Nederlandse Akkerbouwvakbond wil behoud van het middel. Het voorgenomen verbod staat volgende week op de agenda van het permanent comité voor planten, dieren voeding en veevoer (Scopaff).

Te veel onzekerheden

De werkzame stof chloorthalonil is door Nederland en België nader onderzocht, in het kader van de Europese toelatingsprocedure. Bij het onderzoek bleek dat er op een aantal punten te veel onzekerheden zijn over de risico’s van het middel, zowel voor de consument als voor amfibiën en het drinkwater.

Met name in graanteelt

De schimmelbestrijder wordt met name in de graanteelt toegepast. In een brief aan het ministerie en de Tweede Kamer pleit de Nederlandse Akkerbouw Vakbond voor verlenging van de toelating. Chloorthalonil is onder andere nodig omdat anders het pakket aan middelen om schimmels te bestrijden te klein wordt, waardoor er sneller resistentie kan ontstaan. Dat zou, zegt de NAV, ook gevolgen voor mens en dier kunnen hebben, doordat schimmels mycotoxinen produceren die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. “Dit levert een risico op voor de voedselveiligheid van het graan”, aldus de NAV.

‘Voorbestaat graanteelt in gevaar’

Portefeuillehouder Kees van Dijk van de NAV stelt dat in het ergste geval zelfs het voortbestaan van de graanteelt in Nederland in gevaar zou kunnen komen, zeker als schimmels resistent worden en er geen alternatieve gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn. “Momenteel zijn er nog geen rassen met resistentie tegen de schimmelziekten en er zijn nog niet afdoende effectieve groene gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar en toegelaten”, alddus Van Dijk. “Dat is een kwestie van tijd, maar die tijd moet de akkerbouw wel worden gegund.”

Of registreer je om te kunnen reageren.