Akkerbouw

Nieuws

Cools: meeste problemen met aardappeltelers opgelost

De strubbelingen in de Belgische aardappelketen – rondom het naleven van contracten – omvatten slechts een klein deel van de aardappeltelers, zegt Romain Cools van Belgapom. De meeste problemen zijn opgelost.

Belgapom, beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, heeft steeds geprobeerd om de problemen van teeltseizoen 2018 samen met telers op te lossen. Dat zegt Belgapom-secretaris Romain Cools in reactie op Guy Depraetere van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), die stelde dat ‘aardappeltelers een koude douche van hun afnemer kregen’ in de vorm van een factuur voor ontbrekende tonnages.

Vroege aardappelen

De genoemde factuur beslaat een klein deel van de aardappeltelers, schetst Cools. “Het probleem van seizoen 2018-‘19 heeft zich vooral in de vroege aardappelen, zo’n 10% van het totale areaal, gemanifesteerd. Daarvan kon ongeveer 10 tot 15% het gecontracteerde volume niet leveren”, weet Cools. “Het is nog vroeg om te stellen welk percentage van de bewaaroogst het betreft, maar we gaan uit van een 7% van de telers die ofwel tot een oplossing zijn gekomen met hun afnemers of een factuur ontvingen voor het bijkopen van de niet geleverde aardappelen. Het overgrote deel heeft in overleg een oplossing uitgewerkt, bijvoorbeeld spreiding over de komende jaren.”

De vrije telers hebben dit jaar goed verdiend

Vrije aardappelen

Cools benoemt nadrukkelijk dat de handel en industrie de acceptatienormen hebben verlaagd om te komen tot het volledig kunnen leveren van de gecontracteerde hoeveelheden. “En niet vergeten: de vrije telers hebben dit jaar goed verdiend aan hun aardappelen. Dit lag vorig jaar totaal anders, maar ook toen zijn handel en verwerking hun – duurdere – contracten nagekomen.”

Ook de handel en verwerking moeten de contracten met hun afnemers nakomen. Door de lage beschikbaarheid van vrije aardappelen zijn de prijzen gestegen en die meerkosten kan de industrie niet steeds op kopers verhalen.

Lees verder onder de foto.

Belgapom-secretaris Romain Cools. - Foto: Peter Roek
Belgapom-secretaris Romain Cools. - Foto: Peter Roek

Economisch belang aardappelketen

“Het seizoen 2018-‘19 gaat ongetwijfeld de aardappelgeschiedenis in als een uitzonderlijk jaar dat de ganse Belgische en Europese aardappelketen heeft getroffen; het seizoen kent geen winnaars”, zegt Cools. “Maar elk probleem is ook een opportuniteit. De aardappelketen moet leren uit zijn ervaringen en de Belgische aardappelketen zal hieruit zeker lessen trekken. De aardappelteelt is in België uitgegroeid tot de belangrijkste economische motor voor de akkerbouwbedrijven. Om deze groei verder te zetten is samenwerking cruciaal.”

Brancheorganisatie aardappelen

Die wens heeft Belgapom omgezet in het initiatief om een brancheorganisatie aardappelen op te richten. De laatste hand wordt gelegd aan de uitwerking van dit overlegorgaan van de keten, waarbinnen zowel contractuele relaties als onderzoek en ontwikkeling op de agenda staan. Hierbij komen innovaties op het vlak van irrigatie en waterbeschikbaarheid ook aan de orde.

Of registreer je om te kunnen reageren.