Akkerbouw

Nieuws

CBS moet oogstraming uien toetsen met sector

De conceptcijfers van de voorlopige oogstraming uien van het CBS zullen voortaan eerst aan alle relevante partijen uit de uiensector en LTO worden voorgelegd, alvorens ze worden gepubliceerd.

De signalen uit dit overleg neemt het CBS mee in de te publiceren cijfers en het begeleidende (pers)bericht. Dat schrijft Eric Wiebes, minister van economische zaken en klimaat in een Kamerbrief. De verantwoordelijkheid voor de cijfers en publicatie blijft overigens volledig bij het CBS.

Marktverstorende werking

Dit compromis kwam voort uit een overleg tussen de sector, LTO, het CBS en het ministerie. Aanleiding voor Wiebes het overleg te initiëren was een motie van CDA-ers Jaco Geurts en Joba van den Berg, waarin zij de minister vroeger de oogstraming uien pas in december te openbaren, omdat de opbrengstcijfers teveel een marktverstorende uitwerking zouden hebben.

Lastendruk

Volgens Wiebes is later publiceren niet mogelijk. Alle EU-landen zijn namelijk verplicht de landbouwramingen uiterlijk 30 november aan Brussel te overleggen. Naast dat het niet mogelijk is, vindt Wiebes veel later publiceren ook onwenselijk. Er is behoefte aan dergelijke cijfers in oktober. Plus later verzamelen leidt tot hogere lastendruk voor boeren en hogere uitvoeringskosten door het CBS.

Wel is er ruimte de voorlopige oogstraming uien 2 weken later dan nu te publiceren. Er is dan ruimte voor overleg tussen de sector, LTO en CBS, terwijl de Europese deadline niet geschonden wordt.

Onzekerheidsmarges

Daarnaast gaat het CBS onderzoeken of het methodologisch mogelijk is om onzekerheidsmarges te publiceren bij de voorlopige oogstraming. Het CBS kijkt zowel naar kwantitatieve als kwalitatieve mogelijkheden om onzekerheden weer te geven.

Bij het gesprek zijn ook de voorlopige oogstramingen van andere gewassen ter sprake gekomen. Vanuit, zowel LTO als het CBS, bleek geen behoefte om hierover afspraken te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.