Akkerbouw

Nieuws

Areaal eiwitgewassen groeit, luzerne stabiel

Het areaal eiwithoudende gewassen in Nederland is gegroeid van 5.600 hectare in 2008 naar 9.000 hectare in 2018, een toename van 38%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige resultaten van de landbouwtelling.

Van alle eiwithoudende gewassen neemt het areaal in omvang toe. Dit komt door de wens om minder afhankelijk te zijn van import. Het oppervlakte luzerne, met 7.600 hectare in 2018 het meest geteelde eiwithoudende gewas, is de laatste jaren echter nauwelijks gegroeid. Wel nam het aantal bedrijven met luzerne in het bouwplan toe met 60 stuks, naar 1.060.

Veld- en sojabonen en lupine groeiden vorig jaar wel in oppervlakte. Veldbonen plusten met 140 hectare naar 710 hectare (19,3%). Sojabonen groeiden van 450 hectare in 2017 naar 540 hectare in 2018 (17,4%). Het areaal van de vleesvervangergrondstof lupine werd 5% groter in 2018, terwijl van voederwten bijna 6% minder werd geteeld.

Eiwithoudende gewassen worden geteeld voor menselijke consumptie, als diervoeder of als groenbemester. Ze maken ongeveer 0,5% van het Nederlandse landbouwareaal uit.

Teelt eiwitgewassen wordt bevorderd door EU

De Europese Unie heeft initiatieven genomen om de afhankelijkheid van ingevoerde soja te verkleinen door zelf meer eiwitrijke gewassen te gaan verbouwen. De EU-lidstaten zijn voor ongeveer driekwart van hun behoefte aan plantaardige eiwitten afhankelijk van invoer. Naar verwachting komt de beschikbaarheid van eiwitrijke gewassen onder druk te staan door de toenemende vraag in landen als China en India.

In 2018 besloeg het areaal sojabonen in de Europese Unie 901.000 hectare. In vergelijking met de grote sojaproducerende landen is dit bescheiden. In 2016 waren de grootste arealen sojabonen te vinden in de Verenigde Staten (33,5 miljoen hectare), Brazilië (33,2 miljoen hectare) en Argentinië (19,5 miljoen hectare).

In Nederland worden al enige jaren proeven gedaan met eiwitrijke gewassen als sojabonen en lupinen. In de Green Deal Soja in Nederland, waarin Groningen, Friesland en Drenthe partij zijn, wordt gestreefd naar een areaal van 10.000 hectare. Zeeland ondersteunt een praktijkproef voor sojateelt en Noord-Brabant gaat op korte termijn de teelt van sojabonen stimuleren.

Of registreer je om te kunnen reageren.