Akkerbouw

Nieuws

Syngenta bouwt zandzoeker-app

Middelenfabrikant Syngenta Crop Protection heeft een zandzoeker-app gebouwd.

Op de website zandzoeker.nl of op de zandzoeker-app op de mobiele telefoon kan de teler per perceel zien of het perceel zandgrond is of niet en of de herbiciden Dual Gold en Gardo Gold dus wel of niet zijn toegestaan. De info van de app is gebaseerd op de Grondsoortenkaart 2006, die als de wettelijke basis dient voor de classificatie van gronden.

Dual Gold en Gardo Gold

De herbiciden Dual Gold en Gardo Gold zijn per 14 maart 2019 niet meer toegestaan op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden. Deze maatregel vloeit voort uit het Europese herregistratieproces van de werkzame stof s-metolachloor. Het is Syngenta duidelijk geworden dat een ongewijzigd gebruik op termijn zal leiden tot een verbod. Dit komt doordat bij gebruik op zandgronden de werkzame stof s-metolachloor en/of metabolieten hiervan in het grondwater terecht kunnen komen.

Syngenta probeert de producten Dual Gold en Gardo Gold voor de toekomst te behouden. In overleg met het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) is het gebruiksverbod op zandgronden tot stand gekomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.