Akkerbouw

Nieuws 11 reacties

Proef: arme zandgrond verbeteren met vruchtbare klei

Kleigrond aanvoeren om de bodem van arme zandgrond te verbeteren. Een proef in het Gelderse Hengelo moet duidelijk maken hoeveel de buffercapaciteit van de bodem erdoor toeneemt.

Op arme zandgronden boven waterwingebied ’t Klooster in de Oost-Gelderse gemeente Bronckhorst is een paar maanden geleden kleigrond aangebracht om de bodem te verbeteren. Verbeteren in die zin dat de droogtegevoeligheid minder wordt en vruchtbaarheid en buffercapaciteit groter. Dat zou het risico op uitspoelen van niet gebruikte stikstof verkleinen.

Lees verder onder tweet

Klei altijd vruchtbaarder gebleven

Kleigrond is van oudsher vruchtbaarder dan zandgrond. Klei kan meer water vasthouden, is rijker aan voedingstoffen en heeft daarvoor ook een grotere buffercapaciteit. De komst van kunstmest heeft de verschillen tussen zand en klei veranderd, maar klei is altijd vruchtbaarder gebleven. Een kleiaardappel, om maar eens wat te noemen, is nog altijd beter dan een zandaardappel.

Het opbrengen van de klei is nog experimenteel en gebeurt op verschillende manieren. Op een van de bedrijven in het gebied is klei aangevoerd dat in een laagje van 1,5 centimeter over het perceel wordt uitgereden en met de triltandcultivator en de ploeg wordt ingewerkt. Ook volgend jaar en het jaar erop wordt wordt zo’n laagje klei opgebracht.

Vrijkomende vruchtbare grond van projecten

Het idee van rivierklei opbrengen op zand komt van zelfstandig adviseur Ruud van Uffelen (MelioRaad). Hij opperde het in het kader van het Gelders Meerjarenplan Bodem 2015-2020. “Beter omgaan met vrijkomende vruchtbare grond van allerlei projecten”, is volgens hem de basis. “Projecten als Ruimte voor de Rivier, afgravingen voor natuurontwikkeling leveren vruchtbare grond. Als met vrijkomende bovengrond een landbouwperceel beter wordt en overtollige bovengrond kan blijven functioneren als bovengrond, dan heb je een win-win situatie.”

Lees verder onder de foto

Storten van een in het rivierengebied afgegraven bouwvoor op een testperceel in Hengelo (Gld), bij proefboerderij De Marke. Daar wordt van twee soorten klei in ingewerkte lagen van 5 en 10 cm het effect op de buffercapaciteit bekeken. - Foto: Leo Tholhuijsen
Storten van een in het rivierengebied afgegraven bouwvoor op een testperceel in Hengelo (Gld), bij proefboerderij De Marke. Daar wordt van twee soorten klei in ingewerkte lagen van 5 en 10 cm het effect op de buffercapaciteit bekeken. - Foto: Leo Tholhuijsen

Proefboerderij De Marke

Op proefboerderij De Marke in Hengelo ligt een proefveldje van een kwart hectare, waarop 20 veldjes liggen met 5 verschillende kleitoedieningen (blokkenproef met 4 herhalingen). Het gaat om 2 verschillende soorten klei die in lagen van 5 en 10 centimeter wordt aangebracht en ingespit. De ene klei, uit Tricht in de West-Betuwe, heeft meer dan 60% lutum en 8% organische stof. De andere komt uit Aerdt tegen de Duitse grens en heeft 20% lutum en 3% organische stof.

500 en 1.000 kuub per hectare

Van Uffelen: “Die grond uit Aerdt is een heel mooie, goed bewerkbare grond. Maar die veel zwaardere klei uit Tricht is misschien juist veel beter geschikt om er een zandbodem mee te verbeteren. Je hebt er minder van nodig om de buffercapaciteit mee te verhogen.” Omgerekend gaat het dan om hoeveelheden van ineens 500 en 1.000 kuub per hectare, ofwel 20 of 40 vrachtwagenladingen per hectare.

Deze experimentele extra maatregel tegen de uitspoeling van mineralen in waterwingebied ’t Klooster wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Moet niet gekker worden...

 • farmerbn

  Is niet gek als je goede kleigrond krijgt en alles wordt betaalt door een ander.

 • hdijkstra

  Dit gebeurde zo'n 100 jaar geleden ook al, vruchtbare terpaarde naar de arme zandgronden in Gaasterland brengen, dus ouderwets word weer nieuwerwets

 • Hogman1

  Dordtse en Brabantse Biesbosch is de vruchtbaarste kleigrond
  Graven we af en zetten het onder water.
  Moet inderdaad niet gekker worden

 • kleine boer

  Farmerbn daar hebben we stalmest voor of drijfmest gewoon de norm omhoog en geen roofbouw plegen.....

 • ZaadjesBV

  Idd kleine boer normen omhoog voor de aanvoer van organisch materiaal.

 • landboer

  De baron van Dedem deed dat idd 100 jaar geleden ook ,terpaarde uit Friesland over het heideveld, toen was er geen mest ,nu mag er geen mest op...

 • diele

  dat is erg klimaat neutraal

 • Nieuw.

  Je kunt de slechte zandgronden ook natuur maken en de goede kleigrond nabij de rivieren niet afgraven of onderwaterzetten.

 • kraats

  10 m3 grond over 1 ha uitsmeren geeft een verhoging van 1 mm. Hoeveel wil je oprijden om die arme zandgrond te verrijken ?
  Kan beter verhuizen en gewoon een kavel kleigrond kopen ...

 • kraats

  1000 m3 , op 1 vrachtwagen 20 m3, dus 50 vrachtwagens op 1 ha.
  Je kunt wel merken dat Provincie Gelderland € 4.400.000.000,- in kas heeft ....
  (Ja je leest het goed 4 miljard en 400 miljoen op de reserveplank liggen. Voor dit soort stomzinnige projecten).
  Moet je eens een subsidie aanvragen bij de Provincie; ALTIJD NUL !!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.