Akkerbouw

Nieuws

NAV buigt zich opnieuw over producentenorganisatie

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) spreekt zich opnieuw op voor de oprichting van een producentenorganisatie.

Op het NAV-jaarcongres in de Shortgolf in Swifterbant klonk vanuit de zaal enthousiasme voor bundeling. Een obstakel is onderling vertrouwen.

De wetgeving spreekt zichzelf tegen op het gebied van bundeling en kartelvorming, blijkt uit de inleiding van jurist Maria Litjens die promoveerde op producentenorganisaties en mededinging.

Minstens 15 deelnemende boeren

Telers mogen een producentenorganisatie oprichten om aanbod af te stemmen op vraag en de prijsvorming te stabiliseren. Voorwaarden: minstens 15 deelnemende boeren, een beperkt aantal afnemers in de keten (zoals de fritesindustrie) en de overheid moet de organisatie erkennen. Adder onder het gras: de activiteiten van de organisatie moet ‘strikt noodzakelijk’ zijn. Volgens Litjens zijn er echter zeker mogelijkheden om samen te werken zonder dat het bijt met het kartelverbod.

Lees verder onder de tweet

Litjens biedt haar kennis over dit onderwerp aan de akkerbouwers aan en wil samen de schouders zetten onder de oprichting van een producentenorganisatie fritesaardappelen. Aanwezige akkerbouwers uiten zich positief, maar ook argwanend. “Voor je het door hebt, springen de eerste kikkers alweer uit de kruiwagen”, klinkt het. “Wie zegt dat de buurman ook echt minder produceert?” En: “In het verleden lukte het ook nooit om telers in afzet te verenigen.” De NAV stelt daar tegenover: “15 man bij elkaar krijgen, dat moet toch lukken?”

Lees verder onder de foto

Fritesaardappelen. Een groot deel van de oogst wordt gecontracteerd. - Foto: Peter Roek
Fritesaardappelen. Een groot deel van de oogst wordt gecontracteerd. - Foto: Peter Roek

NAV: kansen in poolverband

NAV-voorzitter Teun de Jong ziet kansen in poolverband. “Akkerbouwers moeten hun nek uitsteken, anders gebeurt er niks. Ik zie goede mogelijkheden voor een aanbod- en prijssturende pool. Bij overaanbod moet immers tegen alle prijzen worden verkocht. We moeten de contractspiraal waar we sinds 1998 inzitten, doorbreken. Dat begin is nu gemaakt met het initiatief van Aviko om de Aardappeltelers Commissie (ATC) te betrekken in de nieuwe contractvorm op basis van kostprijsindex. Zo moeten we het langzaam opbouwen, trede voor trede, en we beginnen onderaan de ladder.”

Volgens Jaap Botma, voorzitter Verenigde Telers Akkerbouw (VTA), is beschikkingsmacht essentieel voor een producentenorganisatie. “Maar dat krijg ik binnen mijn eigen bestuur al niet voor elkaar.”

“Dat nadeel kennen we”, reageert Keimpe van de Heide, bestuurslid van de NAV. “Je kunt ook afspreken om niet onder de 15 cent te verkopen en minder te poten. Als we argwanend blijven, verandert er niks.”

Of registreer je om te kunnen reageren.