Akkerbouw

Nieuws

Bloembollentelers pakken erfemissie aan

In Drenthe en Overijssel zijn 14 bloembollentelers afgelopen najaar gestart met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Met als doel om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf structureel aan te pakken, om zo de emissie naar de sloot te voorkomen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het project samen met de provincie Drenthe en de KAVB opgezet.

Binnen dit project wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel gewasbeschermingsmiddelen van het erf af kunnen stromen. Dit wordt gedaan door op het erf een monster uit de straatkolk te nemen. De in de monsters aangetroffen hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen worden vergeleken met de kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater. Zo wordt de mate van een eventuele overschrijding bekend.

Lees verder onder het filmpje.

Het project, ‘Schoon erf, schone sloot’, loopt al enkele jaren telkens in verschillende provincies.

Adviseurs van CLM, een onafhakelijk kennis- en adviesbureau, bezoeken alle deelnemers. Zij bespreken de monsterresultaten met de bollentelers en bekijken samen of er nog emissieroutes zijn waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen. De deelnemers ontvangen na dit bezoek advies toegespitst op hun erf en bedrijfsvoering. Zo is snel helder waar nog knelpunten liggen en aan welke (toekomstige) wet- en regelgeving oplossingen moeten voldoen.

Maatregelen die telers (kunnen) treffen

Een groot aantal van de deelnemende bedrijven is overigens al een heel eind op de goede weg. Zij hebben hun erf al zo ingericht dat afstromend regenwater opgevangen wordt op het eigen bedrijf. Omdat veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen op het erf plaatshebben, kan dit regenwater gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Door regenwater van het erf op te vangen in het spoelbassin, komt het niet in het oppervlaktewater terecht. Hierdoor wordt emissie voorkomen. Andere maatregelen die telers nemen, zijn bijvoorbeeld het overdekt stallen van alle kisten en de aanleg van een wasplaats waarbij waswater van bijvoorbeeld spuitmachines opgevangen wordt.

Telers die willen weten of er op hun eigen erf risico is op emissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen gratis de Erfemissiescan gewasbescherming invullen.

Of registreer je om te kunnen reageren.