Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

Gewas al snel tekort aan zink bij hoge pH in bodem

De hoeveelheid plantbeschikbare zink (Zn) kan bij de start van de teelt van pootgoed en plantgoed (plantuien en tulpen) een beperkende factor zijn, terwijl er voldoende zink in de bodem zit.

Met name het pH-gehalte in de bodem speelt hierbij een rol. Dit blijkt uit recent onderzoek door onderzoekslaboratorium Eurofins Agro.

Monitoring eerstejaars plantuien

Voor het onderzoek zijn in het Zuidwesten percelen met eerstejaars plantuien gemonitord. Daarbij is de hoeveelheid voor de plant beschikbare zink gemeten en de totale hoeveelheid zink in de bodem. De hoeveelheid beschikbare zink was op alle percelen lager dan 140 µg Zn per kilo grond. Het merendeel (65%) had een plantbeschikbaar zinkgehalte minder dan 100 µg Zn/kilo, terwijl het streeftraject varieert van 500 tot 750 µg Zn per kilo. Deze gehaltes worden in heel Nederland aangetroffen.

De oorzaak van de lage beschikbaarheid van zink is de hoge pH van de grond. In de onderzochte percelen was deze tussen 7,1 en 7,6. Een hoge pH zorgt voor een sterke buffering van nutriënten zoals zink aan bodemdeeltjes.

Zink belangrijk voor ontwikkeling gewas

Een tekort aan zink zorgt voor diverse problemen in de teelt, zoals verkleuring van het blad en kleinere bladeren. Ook in de beginontwikkeling van het gewas is zink een essentieel element.

Zink is een bestanddeel van een aantal enzymen en speelt een rol in de hormoonhuishouding van de plant. Met name in de vorming van auxine, een plantenhormoon dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van wortels. Neemt het uitgangsmateriaal voldoende zink op, dan verloopt de beginontwikkeling van het nieuwe gewas vlot.

Laatste reacties

  • propalm

    Daarom ook veel beter om Zn tekorten te corrigeren met gechelateerde Zn (is per kg product duurder, maar minder kg nodig om tekorten te corrigeren, dus veel efficiënter en dus uiteindelijk goedkoper).
    Men kijkt dikwijls alleen naar prijs per kg product en gooit alles op een hoop. Een goede en gechelateerde Zn werkt onafhankelijk van de pH, de andere producten werken mits hoge dosis soms.

  • farmerbn

    Dat is misschien ook het doel van dit artikel.

Of registreer je om te kunnen reageren.