Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

Europees Parlement wil verbod mancozeb

Het Europees Parlement wil dat de actieve stof mancozeb per 31 januari 2020 in de EU wordt verboden.

De Europese Commissie wil de toelating van de schimmelbestrijder met een jaar verlengen, maar een meerderheid van 443 leden van het Europees Parlement stemde woensdag voor een bezwaarmotie van Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren.

Goedkeuring mancozeb telkens met 1 jaar verlengd

De Europese goedkeuring voor mancozeb liep oorspronkelijk al af in 2016. De Europese Commissie heeft de goedkeuring sindsdien echter telkens met een jaar verlengd, in afwachting van een definitief oordeel van de Europese Voedselautoriteit (EFSA), die de stof moet beoordelen op schadelijkheid.

Met haar nieuwste voorstel wil de Commissie de huidige goedkeuring, die afloopt op 31 januari aanstaande, opnieuw tijdelijk met een jaar verlengen tot 2021. De Europese Commissie moet het besluit nu heroverwegen.

Het Europees Parlement heeft geen beslissingsbevoegdheid, het kan alleen adviezen aan de Europese Commissie uitbrengen. Beslissingsbevoegd zijn de Europese Commissie en de lidstaten.

De beslissing van het Europees Parlement betreffende mancozeb is overigens in strijd met een motie die het parlement eerder goedkeurde, namelijk dat besluitvorming over gewasbeschermingsmiddelen plaatsvindt op basis van een wetenschappelijke risicobeoordeling door de EFSA, en niet op basis van politieke motieven.

Mancozeb en Parkinson

Mancozeb staat de laatste tijd wel ter discussie. Tv-programma Zembla berichtte in september over een sterk verhoogd aantal mensen met Parkinson op het platteland, waar mancozeb of soortgelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.

Mancozeb is volgens de PvdD in Nederland de meest verkochte schimmelverdelger. Uit door Greenpeace Nederland bij de overheid opgevraagde verkoopcijfers blijkt dat in 2017 maar liefst 2,5 miljoen kilo van het middel is verkocht. Het wordt onder andere veel toegepast in aardappelen, vanwege zijn nevenwerking tegen alternaria.

Laatste reacties

  • boer jos

    Alles onder de ziekten en straks zonder vreten, zo zal het gaan.

  • diele

    het word tijd dat alle geneesmidellen voor de mensen er uitgaan. word het wat minder druk in nederland. hebben wij geen stikstof probleem.geen huizen te bouwenen wegen aan teleggen

Of registreer je om te kunnen reageren.