Akkerbouw

Nieuws

Suiker Unie verhoogt opbrengstverwachting

Op basis van de nieuwste cijfers heeft Suiker Unie de opbrengstverwachting een tiende procentpunt naar boven bijgesteld, van 13,5 naar 13,6 ton suiker per hectare.

Aanleiding voor de bijstelling zijn de stijgende suikergehalten. In de afgelopen week is het suikergehalte gestegen naar 16,7%. De vier weken daarvoor lag het op 16,2 en 16,3%. Het hoogste suikergehalte werd gemeten op Schouwen-Duiveland, waar 17,2% werd genoteerd. Ook op het Groninger zand, Groninger klei en op Tholen is het suikergehalte met 17,1% bovengemiddeld. Lage gehaltes werden gemeten in De Peel en de Betuwe met respectievelijk 15,8 en 15,9%.

Tarrapercentage

Het tarrapercentage is met 11,9% redelijk hoog. Het is zelfs de hoogste waarde deze campagne. Afgelopen twee weken lag deze op 11,8 en 11,7%, maar daarvoor flink lager. Vooral in de kleigebieden blijft er veel grond aan de bieten kleven. Vrijwel overal zit de klei boven de 12% Gebieden die er qua tarrapercentage uitsteken, zijn de Kop van Zuid-Holland met 18,6% en de Wieringermeer met 16,7%. Laag qua tarra scoort de Achterhoek met slechts 7,6%.

Cercospora

Op percelen waar cercospora aanwezig was, is de laatste weken de aantasting sterk toegenomen. Dat geldt ook voor vergelingsziekte. Het blad wordt meer en meer zichtbaar aangetast, waardoor de groei geheel tot stilstand is gekomen. Vaak zijn tegenvallende suikergehalten het gevolg.

Of registreer je om te kunnen reageren.