Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

Nieuwe gerst- en tarwerassen op rassenlijst

De Commissie Samenstelling aanbevelende Rassenlijst landbouwgewassen (CSAR) heeft drie nieuwe zomertarwerassen en een nieuw zomergerstras op de Aanbevelende Rassenlijst geplaatst.

Het zomertarweras Goldspring is van kweker Strube en wordt in Nederland door Semundo gedistribueerd. Goldspring is een ras met geen opvallende plus-, maar ook geen opvallende minpunten. Kapitol is van kweker Secobra en wordt eveneens door Semundo verkocht. Kapitol lijkt vooral kansrijk op zandgronden. De financiële opbrengst is met 108 beduidend hoger dan de andere rassen. Op klei scoort Kapitol qua financiële opbrengst gemiddeld. Tenminste, bij mét ziektebestrijding. Zonder ziektebestrijding ondergemiddeld.

Opvallend, omdat de resistentiecijfers tegen ziekten eigenlijk helemaal niet slecht zijn. Zo zijn de resistentiecijfers tegen gele roest en meeldauw met 8,5 gewoonweg goed. KWS Starlight in van kweker KWS en wordt verkocht via Wierum Plantbreeding.

KWS Starlight heeft verhoudingsgewijs lang stro en is laat rijp. De resistenties tegen ziektes zijn gemiddeld, echter de resistentie tegen bladvlekkenresistie is hoog.

Applaus

Applaus is een nieuw zomergerstras, dat ook brouwwaardig is. Applaus is gekweekt door Sejet Plant Breeding en wordt in Nederland vertegenwoordigd door Semundo. Het ras heeft verhoudingsgewijs kort stro en is ook vroeg rijp. Op klei is de financiële opbrengst gemiddeld, op zand iets boven gemiddeld.

Binnen CSAR werken de Brancheorganisatie Akkerbouw, LTO Nederland en Plantum samen. Het onderzoek is uitgevoerd op WUR openteelten in Lelystad.

Laatste reacties

  • Piet Piraat

    U schreef:"de resistentie tegen bladvlekkenresistie is hoog".

    hoe moet ik dat dan weer zien?

    Of is dit een gevalletje volgende keer eerst nog een keer door lezen?

  • Martijn Knuivers

    @ Piet Piraat. Dat houdt in dat het ras een hoge resistentie heeft tegen bladvlekkenziekte, dus relatief ongevoelig is voor de schimmel.

Of registreer je om te kunnen reageren.