Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

Telers minder optimistisch dan vorig jaar

De saldi van 22 gewassen die akkerbouwers hebben berekend voor het oogstnummer van Boerderij komen voor teeltjaar 2019 uit op gemiddeld € 2.655 per hectare.

Dat is zo’n € 500 per hectare minder dan vorig jaar. Het gemiddelde saldo komt daar mee in lijn met die van de jaren voor het extreme jaar 2018.

Getallen niet helemaal vergelijkbaar

Helemaal vergelijkbaar zijn de getallen niet. Het zijn ieder jaar andere telers die de saldoberekeningen maken en het is het saldo van de individuele teler, voor 1 van zijn percelen. Daarnaast zijn het ook niet ieder jaar dezelfde gewassen die in het overzicht meegenomen worden.

De cijfers zijn dus voor de individuele teler wel harde cijfers, maar geen gemiddelden voor de hele sector. De voor het oogstnummer berekende saldi zijn wel een indicatie voor wat de telers van dit oogstjaar verwachten.

Bekijk de mooiste oogstfoto's van 2019

Spreiding saldi tussen gewassen

De spreiding in de ingevulde saldi tussen de gewassen is niet zo groot als vorig jaar. Deze loopt nu uiteen van € 509 voor zomergerst tot € 5.967 voor biologische tafelaardappelen. In de praktijk lopen de gerealiseerde saldi veel verder uiteen. De teler die een saldoberekening zou maken voor de teelt van bruine bonen zag hier van af, omdat hij de oogst vanwege droogte zag mislukken. Met andere woorden een negatief saldo.

Van de gangbare teelten leveren plantuien dit teeltjaar met een bedrag van € 5.388 het hoogste saldo. De rode zaaiuien doen het met een saldo van € 5.143 per hectare ook goed, maar wel ruim € 4.500 per hectare minder dan vorig jaar. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door de getemperde prijsverwachting in dit seizoen.

Lees meer over oogst 2019 en de saldoberekeningen in het oogstnummer van Boerderij

Laatste reacties

  • info36

    Plantuien? Volgens mij moest er bij de meesten geld bij of kon men de kosten net gelijk schuiven.

  • Tiny1946

    De jaren dat er aan uien een euro wordt verdiend is zeldzaam dat jaar dat ze achter de schuur worden gevoerd moet je ook meetellen.Onze producten brengen veel te weinig euros op. In 1959 verkoop ik aardappelen voor F18,00 het rooien koste dan F 125,00 per HA.

Of registreer je om te kunnen reageren.