Akkerbouw

Nieuws

Ruimte voor extra kandidaten in NPPL-2020

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) gaat in 2020 extra kandidaten toevoegen. Per nieuwe toepassing kunnen verschillende deelnemers worden opgenomen. Met de uitbreiding wil het ministerie van LNV de transitie naar minimalisering van de emissies naar het milieu vanuit open teelten een extra impuls geven.

De NPPL-toepassingen voor volgend jaar zijn beregening op maat, sensorgestuurde gewasbescherming in fruit, monitorsystemen in gewassen, precisiezaai in optimale bodem, strokenteelten en robottoepassingen in open teelten. In overleg met de experts van Wageningen University & Research is het mogelijk dat telers ook aan de slag gaan met de precisietoepassingen van NPPL-2018 en -2019.

Behalve verlaging van de milieubelasting door open teelten mikt LNV met het project NPPL op vergroting van de voedselveiligheid, betere bodems en meer natuurinclusiviteit en biodiversiteit. Aanvankelijk zouden vanaf 2018 jaarlijks zes telers met Wageningse experthulp aan de slag kunnen met precisielandbouw.
Telers kunnen voor deelname aan NPPL tot 25 oktober inschrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.