Akkerbouw

Nieuws 4 reacties

Onkruidbestrijding kan milieuvriendelijker en goedkoper

Een milieuvriendelijker onkruidbestrijdingsadvies geeft een net zo goede onkruidbestrijding en is goedkoper. Dat blijkt uit een afstudeeropdracht van de studenten Wim van Tilburg en Joost Luijkx van de HAS Den Bosch, in opdracht van het project Schoon Water voor Brabant.

De studenten hebben onderzoek gedaan naar de efficiëntie van verschillende onkruidbestrijdingsstrategieën. Zij vergeleken drie adviezen: een set van middelen geadviseerd door de middelenleverancier, een onafhankelijke teeltadviseur en het bestrijdingsadvies binnen het project Schoon Water voor Brabant. Van deze drie adviezen geeft het Schoon Water-advies de minste milieubelasting en bovendien is dit advies het goedkoopst. Uit de resultaten blijkt dat het Schoon Water-recept even goed functioneert als de andere twee recepten.

Milieuvriendelijker recept blijkt nagenoeg even effectief

De praktijkproef is opgezet bij de Noord-Brabantse Schoon Water-telers Frank van Poppel en Johan van den Boogaart in mais, aardappelen en suikerbieten. Op ieder van de uitgezette proefveldjes is gespoten met een conventionele spuittechniek, volgens drie verschillende recepten (opgesteld volgens advies van een Schoon Water-adviseur, de boer in overleg met zijn teeltadviseur en de leverancier van de middelen). Het verschil tussen de recepten zit in de middelenkeuze en dosering. In de proefveldjes zijn op een aantal momenten onkruidtellingen gedaan. Ook is het gewas beoordeeld op spuitschade. “Het doel van het onderzoek was om te kijken of er met een schoner/milieuvriendelijker recept een even goed resultaat kan worden behaald voor de onkruidbestrijding”, vertelt begeleider Bert Aasman, die werkzaam is bij Delphy en het project Schoon Water. In de proefveldjes die volgens het Schoon Water-recept waren gespoten, waren niet significant meer of minder onkruiden aanwezig dan op de andere veldjes. Het recept is qua efficiëntie dus vergelijkbaar met de andere twee methoden, terwijl de milieubelasting ervan minder is en de kosten lager uitvallen.

Verder onderzoek voor diverse grondsoorten is nodig

De proef is uitgevoerd op zandgrond, voor drie verschillende gewassen en geeft een beeld voor de situatie afgelopen teeltseizoen. Of de resultaten ook te vertalen zijn naar andere percelen, bij andere weersomstandigheden, moet in de toekomst blijken. Mechanische onkruidbestrijding is niet meegenomen in deze proef.

Laatste reacties

 • veldzicht

  Zo lang de verschillende overheden bezig zijn een groot deel van de boeren de nek om te draaien hoeven ze bij mij niet aan te komen om milieu vriendelijker te gaan werken.En bovendien de boeren werken al heel milieu vriendelijk wat klauwen geld koste en er niks voor terug kregen, behalve dan het verwijt dat er nog niets van deugt..

 • wiljo

  Waar zijn de details te zien met welke middelen zijn gespoten, en in welke doseringen.
  Als dat niet in te zien is voor de lezers,
  dan zijn die 2 studenten rijp voor een carrière bij het RIVM.

 • sneek1

  @veldzicht, lekker egoïstisch. Zelf geen (klein) kinderen zeker?

 • kleine boer

  sneek1 neem aan je zelf al je eten verbouwd en noooooit iets koopt wat een ander voor je verbouwd heeft?

Of registreer je om te kunnen reageren.