Akkerbouw

Nieuws

Uitzondering op verplichte drukregistratie

De verplichte drukregistratie bij het bespuiten van gewassen wordt beperkt. Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Van Veldhoven is na overleg met het landbouwbedrijfsleven en de waterschappen tot de conclusie gekomen dat verplichte drukregistratie weerstand oproept en dat er ook alternatieven zijn die tot het gewenste resultaat leiden.

De verplichte drukregistratie die eerder was aangekondigd blijft voorals nog beperkt tot driftarme spuitdoppen bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar en voor vloeistofmengdoppen. Wie geen gebruikmaakt van de drukregistratie moet een teeltvrije zone aanhouden die 2 keer zo breed is dan nu is vereist. Is er sprake van een druk boven 3 bar of is er sprake van spuitapparatuur met aanvullende driftreducerende voorzieningen, dan is de drukregistratie ook niet verplicht.

De staatssecretaris zegt dat de aangepaste regeling een keuze biedt aan boeren, tuinders en loonwerkers. Zij zegt dat 2019 een overgangsjaar is waarin ondernemers een keuze kunnen maken. Van Veldhoven onderzoekt nog op welke manier de nieuwe regels juridisch moeten worden ingepast. Bij controles zullen boeren en loonwerkers dit jaar op de nieuwe voorwaarden worden gewezen.

Invulling eisen drukregistratie

• Spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk tot 2 bar worden niet meer in de lijst met ‘driftreducerende doppen’ vermeld, omdat het niet aannemelijk is dat deze in de landbouwpraktijk bij de juiste spuitdruk gebruikt worden.
• Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar en voor ‘luchtvloeistofmengdoppen’ is een drukregistratievoorziening vereist.
• Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk vanaf 3 bar en voor spuitapparatuur met aanvullende driftreducerende voorziening is geen drukregistratievoorziening vereist, omdat deze dan niet of minder doelmatig is.
• Als alternatief voor de drukregistratievoorziening kan bij gebruik van spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar en voor luchtvloeistofmengdoppen een verdubbeling van de in het Activiteitenbesluit vereiste teeltvrije zone worden toegepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.