Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Uienteelt schuift van Zuidwest naar Noordoost

Het uienareaal verschuift van het Zuidwesten naar het Noordoosten. Dat blijkt nu de zaadbestellingen voor teelt 2019 een heel eind zijn gedaan.

Enkele opeenvolgende moeizame seizoenen laten hun sporen na in de Zeeuwse uienteelt. De gewassaldo’s waren door het schrale weer, tripsvraat en gebrek aan zoet water ontoereikend.

Krimp uienareaal bij grote telers in Zuidwesten

Het lopende seizoen spant de kroon; veel Zuidwestelijke telers kunnen niet profiteren van de hoge prijzen die de uienschaarste veroorzaakt. Dat vertaalt zich in een areaalkrimp voor volgend seizoen, merken uienzaadverkopers. “Dat gaat vooral om grote telers die er nu voor kiezen om geen land meer bij te huren voor uienteelt”, geeft André Boot van Hazera aan. Hij doelt op telers met arealen van 25 hectare en meer. Waar uien een hectare of 5 van een bouwplan in beslag nemen, blijft dat ongewijzigd.

Die krimp bij grote telers heeft echter meer impact dan menigeen denkt, zegt Boot. “In Zeeuws-Vlaanderen liggen de grootste uienteeltgemeenten, zoals Sluis en Hulst. En Zeeuws-Vlaanderen is in oppervlakte een derde van Zeeland. Als daar 30% minder wordt gezaaid, heeft dat best invloed op het areaal in het Zuidwesten.

Groei uienareaal in Oosten en Noorden

Groei vindt echter plaats in het Oosten en Noorden, waar in 2018 doorgaans de grofste uien groeiden en dus het meest aan dit product is verdiend. “Drenthe groeit meer dan 10%, Groningen en Friesland een paar procent”, schat Jaap Jonker van De Groot en Slot.

Kees Jacobs van Syngenta denkt dat de krimp in het Zuidwesten groter is dan de uitbreiding in het Noordoosten. “Daardoor zal het landelijke areaal gele zaaiuien opnieuw een beetje krimpen komend jaar.”

Uienteelt groei in regio’s met vochtvoorziening

Zonder beregening lukt de uienteelt niet in droge jaren als 2018. Grosso modo zal het uienareaal na jaren van groei en stagnatie in 2018 ook in 2019 niet toenemen. In het Noorden verloopt seizoen 2018-‘19 gemiddeld zeer naar wens, met opbrengsten waarmee kan worden geprofiteerd van het bijzonder hoge prijsniveau. Vochtvoorziening was hierbij onontbeerlijk. Waar geen zoet water voorhanden was, is de teelt soms mislukt. Maar ook bij lage opbrengsten moet er geld bij. Die last kunnen velen niet meer dragen.

Syngenta: minder uienzaad verkocht in Zeeland en Limburg
Het leidt tot stroeve zaadverkopen in het Zuiden. “Begin oktober liep de zaadverkoop al storm in het Noorden, door het sentiment in de markt’, vertelt Kees Jacobs, gewasadviseur van Syngenta. “Maar toen eind vorig jaar de klad in de handel kwam, lag de zaadverkoop ook op z’n gat. In het Zuiden – niet alleen Zeeland, ook Limburg – overwegen velen nog wat ze met de uienteelt aan moeten. Daar wordt zomaar 1.000 hectare minder gezaaid, denk ik. Een groot contrast met het Noorden. De grootste groeigebieden zijn Drenthe en Oost-Brabant.”
Van zomerplantuien is minder beschikbaar, dus dat areaal groeit ook niet. Het areaal winterplantuien, wat relatief klein is, is wat gegroeid. Vroege uien om het gat te vullen dat straks op de markt ontstaat. Ook rode uien lijken in 2019 weer een stap te maken.

De Groot en Slot: vlotte zaadverkoop in Noorden en Midden
Ook bij De Groot en Slot verloopt de zaadverkoop vlot in het Noorden en Midden, vertelt salesmanager Jaap Jonker. “Dat is bijna klaar, heel vroeg. In het Noorden en Noordoosten is de teelt goed gegaan. De grond is gezond, het klimaat gematigder en de vochtvoorziening goed. Ik verwacht ook zeker teeltvervroeging door de huidige marktsituatie. En we verkopen meer geprimed zaad als verzekering voor een goede opkomst.”
Jonker verwacht dat de verkopen in het Zuiden de komende weken meer gestalte krijgen. “Dat wordt krimp. Zeeland was dé uienprovincie, maar dat schuift op naar nieuwere gebieden.”

Hazera: uienteelt floreert in Drenthe
André Boot, uienspecialist van Hazera, ziet de uienteelt floreren in Drenthe. “Sommige telers gaan van 30 naar 100 hectare. Er wordt geïnvesteerd in bewaarschuren. Die hebben dit seizoen allemaal minimaal € 25 per 100 kilo ontvangen. De saldoverschillen lopen landelijk op tot wel € 50.000 per hectare; van min € 5.000 tot plus € 45.000. Beregenen maakt het verschil. Dat zorgt voor teeltverschuiving.”

Eén reactie

  • koestal

    Uien in Drenthe,daar noemen ze uien siepels

Of registreer je om te kunnen reageren.