Akkerbouw

Nieuws 7 reacties

CDA teleurgesteld in besluit Cruiser SB Schouten

Minister Carola Schouten besloot deze week geen tijdelijke vrijstelling te geven voor de insectenbestrijder Cruiser SB in de bietenteelt. CDA-Kamerlid Maurits von Martels is ‘zeer teleurgesteld’.

CDA-Kamerlid Maurits von Martels doet geen enkele moeite zijn teleurstelling te verbergen over het besluit van minister Carola Schouten om geen tijdelijke vrijstelling te geven voor de insectenbestrijder Cruiser SB in de bietenteelt. “De minister heeft zich te weinig rekenschap gegeven van de problemen waar de bietentelers in terechtkomen”, zegt Von Martels.

Verbod op neonicotinoïden

De bietensector vroeg een tijdelijke vrijstelling van het verbod op het gebruik van neonicotinoïden in de bietenteelt. Neonicotinoïden zijn door de Europese Unie verboden omdat ze schadelijk zijn voor bijen en andere bestuivers. Lidstaten kunnen op dat verbod vrijstellingen verlenen, als daar een landbouwkundige noodzaak voor is.

Lees verder onder tweet

Uitzondering voor bietenteelt

Samen met VVD-collega Helma Lodders probeerde Von Martels de minister te bewegen een uitzondering te maken voor de bietenteelt. “Het gaat ons om een gelijk speelveld in Europa. Als Belgen het middel wel mogen gebruiken, komen onze boeren in een ongelijke concurrentiepositie. Dan kun je zeggen, dat komt door het buitenland. Maar ik had graag gezien dat het Ctgb met het Belgische Erkenningscomité overleg had gevoerd. Daarover hadden afspraken gemaakt kunnen worden. Wat er nu gebeurt komt de harmonisatie niet ten goede. We hebben in het regeerakkoord staan dat er een gelijk speelveld moet zijn. Nou – met dit besluit kun je niet zeggen dat de minister dat gelijk speelveld creëert.”

Voorwaarden voor vrijstelling onwerkbaar

De CDA‘er erkent dat de minister zich moet verlaten op adviezen van het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb). Het Ctgb gaf aan dat een vrijstelling gepaard zou moeten gaan met strenge voorwaarden, die volgens de minister noch voor de boer, noch voor de controlerende instanties werkbaar zouden zijn. “Ook voor ons is het Ctgb leidend”, zegt Von Martels. “Daar moeten we ons op verlaten, anders kom je in een hopeloze discussie terecht.”

Lees verder onder de foto

Maurits von Martels: "Zolang de alternatieven er niet zijn, moet je wel beseffen welke consequenties een verbod voor de telers heeft.” - Foto: ANP
Maurits von Martels: "Zolang de alternatieven er niet zijn, moet je wel beseffen welke consequenties een verbod voor de telers heeft.” - Foto: ANP

Waar het volgens Von Martels om gaat, is dat er alternatieven beschikbaar moeten zijn. Daar zou de minister ook meer energie in kunnen steken. “Zolang de alternatieven er niet zijn, moet je wel beseffen welke consequenties een verbod voor de telers heeft.”

Ik krijg signalen van bietentelers die radeloos zijn

Daar had de minister wel meer rekening mee mogen houden, vindt de christendemocraat. “Ik krijg signalen van bietentelers die radeloos zijn. In die zin heeft de minister zich te weinig rekenschap gegeven van de problemen voor de boer. Waarom biedt ze de sector niet nog 1 of 2 jaar de tijd?”

Energie richten op nieuw middel

Het besluit van de minister was wel zo duidelijk, dat Von Martels niet hoopvol is dat er nog enige beweging mogelijk is. “Ik zal met mijn VVD-collega Helma Lodders overleggen hoe we hier verder samen in optrekken. Dit is wel een onderwerp waarin we samen blijven optrekken. We zullen in elk geval kritisch blijven. De energie moet nu gericht worden op een nieuw middel. Dat is helaas nog niet op de markt.”

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Maurits von Martels slaat hier toch echt de plank mis. Hij heeft als CDA-Kamerlid o.a. milieu in zijn portefeuille maar beseft niet dat de voor bijen en andere insecten zeer giftige, persistente en mobiele neonics in grond- en oppervlaktewater terechtkomen.

  Mogelijk heeft Von Martels alleen met een radeloze en als boer verklede Syngenta-medewerker gesproken.

  Suikerbietentelers zijn eerder radeloos van de lage suikerprijs dan van het wijze besluit van minister Schouten van ChristenUnie om het gebruik van Cruiser SB (w.s.: thiamethoxam) niet toe te staan.
  <>

 • WJHDKremer

  idioot

 • Koos

  Bij mijn weten is nooit onomstotelijk bewezen dat bijen sterfte van neonics komt. Kijk naar Australie waar geen veroa mijt is en wel neonics maar geen bijen sterfte.
  Wat te denken van 140 ton medicijn resten in het oppervlakte water. Als daarvan 10 % anticonceptie middelen zijn hebben we misschien alle insecten wel aan de pil via oppervlakte water.

 • kleine boer

  Buizer jij leeft VAN de landbouw niet MET landbouw dat is het verschil....

 • Alco

  Alleen met honger zal bij sommige mensen de ogen pas los gaan.
  Als boeren of Buizer het LATEN zien hoe het wel anders kan, dan pas hebben ze recht van spreken.

 • Bertus Buizer

  @Koos, In Australië is voor zover ik weet vooral naar de honingbij gekeken. Van de bijen is volgens hoogleraar Jeroen van der Sluijs alleen de honingbij gastheer van de varroamijt en is de honingbij geen wilde bij, maar een door mensen (imkers) gehouden bij. De honingbij vormt volgens Van der Sluijs slechts 0,3 procent van de 358 verschillende in Nederland voorkomende bijensoorten. En neonics - waaronder Cruiser SB (w.s.: thiamethoxam) - zijn volgens onderzoek 7000 keer giftiger voor bijen dan DDT. Ze veroorzaken bij bijen na kortstondige blootstelling aan een zeer lage doses al de zogenaamde verdwijnziekte.
  <>

  Dan je opmerking over medicijnresten in het oppervlaktewater:
  Die 140 ton medicijnresten die volgens een RIVM-rapport jaarlijks in het oppervlakte water terecht komen - ondanks de rioolwaterzuivering! -, zijn inderdaad ook een groot probleem. Die horen daar niet. Ze schaden waterleven en waterecosystemen. Er is dus ook wat dat betreft veel werk aan de winkel. Inmiddels loopt overleg tussen medici en industrie om de schadelijke, niet-afbreekbare stoffen in medicijnen zoveel mogelijk uit te bannen. Daarnaast is er op 25 sept 2018 een handleiding uitgebracht voor huisartsen om diabetespatiënten te helpen stoppen met pillen en insuline. Het credo is hier gezonde voeding en leefstijl als medicijn.
  Bij de 1,2 miljoen mensen in Nederland met diabetes type 2 kan het gebruik van pillen met 50 tot 70 procent omlaag. Ook bij het overige deel van de bevolking is met een gezonde voeding en leefstijl ongetwijfeld nog veel te bereiken.
  <>

 • Henk Tennekes

  Boer Martels wil klaarblijkelijk ook de laatste insecten die we nog hebben om zeep brengen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.