Akkerbouw

Nieuws

Agristo hanteert voor iedereen tonnencontracten

De Belgische aardappelverwerker Agristo verhoogt de vasteprijscontracten voor de volledige hoofdoogst met bijna 20%. De af-landperiode zit wat boven 20%. Verder voert Agristo geen wijzigingen door in het contract.

“We hebben al jaren een duidelijke contractopmaak, omdat we transparant willen zijn”, zegt Steven de Cuyper, directeur Agro bij Agristo. Er wordt enkel gewerkt met tonnencontracten voor alle Belgische, Franse, Nederlandse en Duitse telers. De Cuyper: “Het is een heel bewuste keuze dat we geen onderscheid maken in regio’s. Want dan zou je ook wijzigingen voor aardappelen van zand- en kleigronden kunnen maken. Dat doen we niet, zodat iedereen dezelfde voorwaarden krijgt.”

Eerder af land leveren

De gemiddelde verhoging van het vasteprijscontract voor de hoofdrassen ligt in de af-landperiode iets boven 20%. De af-landprijzen starten voor de rassen Bintje, Fontane, Challenger en Innovator op respectievelijk € 10,50, € 11, € 11,25 en € 12,50 per 100 kilo. Het prijsverloop voor Challenger loopt in de af-landperiode iets sterker op. Dat komt doordat Challenger meer op kleigronden wordt geteeld en eerder in de schuur ligt dan Fontane, die vanaf zandgronden langer kan worden gerooid. Ter compensatie daarvoor loopt de Challenger-vergoeding iets sneller omhoog.

“We starten eigenlijk altijd rond de tweede en derde week van juli, maar komend seizoen starten we toch de eerste en tweede week van juli”, zegt De Cuyper. “We trekken het iets naar voren, omdat we weten dat er krapte zal zijn.” Of een vroege start van het nieuwe seizoen überhaupt haalbaar is, daar kan pas in april meer over worden gezegd.

Focus op Fontane en Challenger

Voor leveringsweek 13 betaalt Agristo € 15 voor Fontane en Challenger. Voor diezelfde leveringsweek wordt voor Innovator € 16,50 betaald en Bintje zit op € 14,50. De leveringsperiode van de belangrijkste rassen, Fontane en Challenger, loopt respectievelijk tot juni en mei 2020. Agristo focust op deze rassen, omdat veel bewerkt product wordt afgezet op de wereldmarkt. Daarvoor werkt de aardappelverwerker met consistente rassen geselecteerd op lengte en kleur.

Bintje verdwijnt geleidelijk uit het gamma, die trend heeft Agristo 3 jaar geleden ingezet, omdat de afnemers op de wereldmarkt niet de meerwaarde zien welke wel voor de lokale Belgische markt wordt verwacht.

Telers zijn bij een tonnencontract vrij om zelf overkilo’s te verkopen. Maar we willen graag overtonnen kopen, vult De Cuyper aan. Overtonnen worden verhandeld via een dagprijs. Agristo wil daarmee marktconform zijn voor vrije aardappelen. Dat is gelijk een reden waarom Agristo geen meerjarencontracten aanbiedt.

Krapte aan pootgoed

Er is een krapte aan pootgoed, die iedereen dit seizoen voelt. De krapte hangt samen met de meest populaire rassen en rolt als sneeuwbaleffect naar andere rassen. De Cuyper: “Pootgoed leveren we als service aan de telers. We mikken meestal op een contract van maximaal 40 ton per hectare. Daar kan een teler pootgoed voor ontvangen. We willen een bepaalde stabiliteit bewerkstelligen. Ook trachten we jaar op jaar de pootgoedprijs zo stabiel mogelijk te houden.”

De markt groeit en de Belgische verwerker groeit daarin mee. Zodoende zijn er mogelijkheden voor bestaande telers om mee te groeien. Daarnaast is nieuwe instroom van telers een bijkomende doelstelling.

Of registreer je om te kunnen reageren.