Akkerbouw

Nieuws 1 reactielaatste update:17 sep 2018

NEPG gaat uit van 23,5 tot 24 miljoen ton aardappelen

De North-western European Potato Growers (NEPG) schat de totale opbrengst consumptieaardappelen op 23,5 tot 24 miljoen ton in de 5 aangesloten landen (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië).

De verwachte opbrengst in NEPG-landen ligt 18% lager dan vorig jaar. Ondanks dat de laatste 5 jaar het areaal met 8,4% is gegroeid, komt de opbrengst in NEPG-landen 8% onder het 5-jarig gemiddelde uit.

De input vanuit Groot-Brittannië is een schatting, omdat de hoofdoogst nauwelijks is begonnen. Hierdoor houdt de NEPG een spreiding aan van 23,5 tot 24 miljoen ton. Wel is duidelijk dat ook in Groot-Brittannië de opbrengsten lager uitvallen.

Lage opbrengsten

De extreme droogte en hoge temperaturen zorgen in Noordwest-Europa voor deze lage opbrengsten. De opbrengst ligt hoger dan die van oogst 2012 (22,5 miljoen ton). De gemiddelde hectareopbrengst ligt in de NEPG-landen rond 40 ton. Dat was in 2012 gemiddeld 44 ton, maar toen was er 15% minder vraag en het areaal zo’n 90.000 hectare kleiner in de NEPG-landen.

Mindere kwaliteit

De kwaliteit wordt sterk beïnvloed door doorwas. Het gemiddelde droge stofgehalte neemt af bij toenemende doorwas. Omdat de bewaaraardappelen nog in de grond zitten, is het is het onduidelijk wat de doorwas doet. Wel verwacht de NEPG dat het tarrapercentage dit jaar lager uitvalt tussen 5% tot 10%. Opbrengsten in België zijn het minste omdat niet overal kan worden beregend. Maar ook in de beregende percelen in de NEPG-landen komen slechte opbrengsten voor. Veel fabrieken hebben de leveringsnormen al aangepast. Zo worden ook tafel- en zetmeelaardappelen verwerkt. Daarbij hebben ook enkele fabrieken al stilstand van productielijnen gehad omdat de aanlevering van aardappelen te laag was.

Overmacht

Telers hopen op regen, maar niet te veel zodat de rooiwerkzaamheden niet worden belemmerd. Niet alle telers kunnen echt profiteren van een hoge vrije marktprijs, omdat veel aardappelen op contract zijn vastgelegd. Europees zijn er ook telers die te weinig aardappelen kunnen leveren op contract. In veel landen is daardoor onrust en hebben telersorganisaties aan hun regering gevraagd om de situatie als overmacht te zien, zodat telers niet alle verantwoordelijkheid van de lage opbrengsten dragen.

Eén reactie

  • andrer

    nou nou, dat men verwacht dat deze opbrengst erkomt, maar ik dank van niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.