Akkerbouw

Nieuws

Soortenmengsel heeft positief effect op bodem

Wel of geen mengsels als groenbemester zaaien? Er is nog veel discussie over de meerwaarde en de risico’s van het gebruik van mengsels met veel soorten.

Dat bleek ook weer op de Groenbemesterdag die deze week op Proefboerderij Vredepeel gehouden is. Onderzoeker Liesje Mommer van Wageningen UR gaf uitleg over de ecologische principes van de teelt van meerdere plantensoorten.

Meer plantensoorten, meer biomassa

Uit meerjarige onderzoeken komt het patroon naar voren dat meer plantensoorten op een perceel meer biomassa produceren, zowel bovengronds als ondergronds. Daarnaast leidt de teelt van meer plantensoorten tot meer koolstof en nutriënten in de bodem, verbetert het de bodemstructuur en zorgt het voor een betere afwateringscapaciteit en kan de grond meer vocht vasthouden. In de biodiversiteitsexperimenten zijn ook minder negatieve effecten gevonden van bodemziekten, kwamen er meer soorten nematoden voor en meer mycorrhizaschimmels. Mogelijk komen er bij mengsels minder pathogene bodemschimmels voor en meer antagonistische bacteriën.

Geen alles-in-eenoplossing

Mommer benadrukt dat ondanks de positieve ecologische principes de teelt van een complex groenbemestermengsel geen alles-in-eenoplossing is voor alle bodemproblemen.

Waardplanten en aaltjes

Ander Wagenings onderzoek toont aan dat wanneer in een mengsel slechts enkele waardplanten voor schadelijke aaltjes voorkomen, deze aaltjes de waardplanten weten te vinden en zich daarop vermeerderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.