Akkerbouw

Nieuws

PCA: groei is uit percelen Amora

De groei is uit de percelen Amora. De gemiddelde opbrengst van deze aardappelen komt tijdens de vierde proefrooiing dit seizoen uit op 30 ton per hectare. Dat is iets meer (2 ton) dan waarvan werd uitgegaan tijdens de proefrooiing eind juli.

Voor de tweede keer op rij valt de groei tijdens de proefrooiing tegen, blijkt uit de vierde proefrooiing van het Belgische aardappelinstituut PCA. De gemiddelde opbrengst eindigde de afgelopen jaren rond 41 ton per hectare.

Van de 4 percelen zijn 3 beregend. Een perceel werd 5 keer beregend met grotere opbrengsten als resultaat. Daar kwam een opbrengst van 43 ton per hectare vanaf. Daarbij is het beregende perceel voor slechts 60% afgerijpt. Terwijl de overige percelen voor zo’n 85% zijn afgerijpt.

De hectareopbrengst van de overige beregende percelen zit op 35 ton. Het niet-beregende perceel kwam uit op 27 ton. De grofte van de partijen is fijn dit seizoen, bijna de helft van de percelen blijft onder 50 millimeter opwaarts. Het onderwatergewicht (owg) schommelt tussen 353 en 428 gram per 5 kilo.

Beregenen loont

Voor Sinora behaalden 8 percelen na 96 groeidagen een gemiddelde hectareopbrengst van 25 ton. De verschillen liggen tussen 18 en 36 ton per hectare. Het vijfjarig gemiddelde zit op 33 ton per hectare. De helft van de percelen werd 1 of 2 keer beregend. De grootste opbrengst komt van een perceel dat 2 keer is beregend. Gemiddeld liggen hectareopbrengsten van beregende percelen 5 ton hoger.

Het owg blijft hoog, maar is de laatste dagen op de meeste percelen toch licht gedaald. Het owg van Sinora schommelt tussen 362 en 438 gram per 5 kilo. De afrijping ligt rond 50%, met hogere percentages bij niet-beregende percelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.