Akkerbouw

Nieuws

PCA: groei aardappelen vlakt te snel af

De groei van de Fontanes vlakt te snel af. De opbrengstderving ten opzichte van het meerjarig gemiddelde neemt daardoor toe. Dat concludeert het Belgische aardappelinstituut PCA na de meest recente proefrooiing.

De Fontanes groeiden in de periode 6 augustus tot 20 augustus 350 kilo per hectare per dag. Dat is minder dan tussen 23 juli en 6 augustus, en eigenlijk te weinig voor de tijd van het jaar. De gemiddelde opbrengst kwam uit op 34 ton per hectare, terwijl het meerjarig gemiddelde na evenveel groeidagen op 42 ton ligt.

De spreiding is enorm. Zo is er een perceel waarop een respectabele 52 ton per hectare is gemonsterd, maar aan de andere zijde van het spectrum ook een perceel waarop de opbrengst niet verder komt dan slechts 16 ton per hectare.

PCA: groei aardappelen vlakt te snel af

Voor de Fontane-percelen werd een gemiddelde afrijping genoteerd tussen 5 en 53%. Voor verschillende percelen betekent dit dat het loof in twee weken tijd nauwelijks verder is afgestorven. Normaal verwacht PCA rond 20 augustus een afrijping rond 20%. In Wallonië wordt de afrijping al een heel stuk hoger ingeschat.

Onderwatergewicht neemt af

Op de meeste percelen is het onderwatergewicht aanzienlijk gedaald, waardoor het gemiddelde nu op 395 gram ligt. Dit weerspiegelt de terugkeer van vochtigere gronden. Vooral in Wallonië blijven nog heel wat percelen boven 400 gram. In Vlaanderen zakt het gewicht op een aantal percelen ondertussen weg onder 360 gram. Doorwas lijkt daarvan de oorzaak. Ondanks dat Fontane geen doorwasgevoelig ras is, is in circa de helft van de percelen Fontane doorwas aangetroffen, vooral in Vlaanderen. De doorwas varieert van enkele scheuten tot enkele popperige knollen, tot serieuze doorwas met secundaire knollen.

Doorwas in Bintje

Ook Bintje blijft ver achter in groei. De gemiddelde opbrengst bedraagt 32 ton per hectare, terwijl het meerjarig gemiddelde op 41 ton per hectare ligt. Ook de groei van de Bintjes buigt te vlot af. De Bintjes groeiden afgelopen dagen 400 kilo per hectare per dag, terwijl dat eigenlijk 500 kilo had moeten zijn.

In Bintjes dalen de onderwatergewichten. Het gemiddelde ligt nu op 376 gram. Zes percelen zijn onder 360 gram gezakt. Doorwas is alom aanwezig. Alleen in een beregend perceel valt de doorwas mee (8%). In niet beregende percelen varieert de mate van doorwas tussen 27 en 59%. Op 7 percelen vormde meer dan 20% van de oorspronkelijke knollen al secundaire knollen. De secundaire knollen zitten vooral op een doorsnee van 15 millimeter. De lengte van de scheuten is toegenomen tot een gemiddelde van 4 centimeter.

PCA: groei aardappelen vlakt te snel af

Drijvers worden momenteel nog niet veel gevonden. De secundaire knollen zijn meestal nog te klein en komen niet terecht in het staal voor het onderwatergewicht.

Challenger en Innovator ondermaats

Het ras Challenger presteert dit jaar ondermaats. De gemiddelde opbrengst bedraagt 29 ton per hectare. Dat is lager dan bij Fontane en Bintje. De topper bij Challenger zat op slechts 35 ton per hectare. Voorgaande jaren scoorde Challenger rond 20 augustus tussen 39 en 52 ton per hectare. De sortering is ook nogal fijn. De afrijping bedraagt gemiddeld 25% en verloopt gelijk met die van Fontane. In twee percelen kwam het onderwatergewicht uit op slechts 341 gram, en er zijn ook al drijvers aangetroffen.

Bij staalname eind vorige week in de Innovators werd een totale opbrengst gemeten van gemiddeld 31 ton per hectare. Bijna alle percelen halen een opbrengst tussen 26 en 30 ton per hectare. Een veld haalde wel al 47 ton per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.