Akkerbouw

Nieuws

Telers motiveren om duurzamer te telen

Aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer (LWM) gaat telers helpen om met behoud van economisch rendement duurzamer aardappelen te telen.

LWM startte vorig jaar een met de ontwikkeling van een duurzaam teeltplan.

John Wiskerke, directeur Strategic Supply Chain & Ambient Business benadrukt bij een telersbijeenkomst in Kattendijke (Zld.) dat zij haar telers niets gaat opleggen en niet gaat werken met labels of certificaten. Samen met telers zoekt het bedrijf naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen die in het nieuwe klimaatakkoord zijn gesteld.

5 thema‘s

LWM heeft 5 thema’s benoemd waaraan het wil werken. Het basisprincipe is dat de economie voorop staat. Het thema bodemgezondheid staat centraal met daaromheen gewasbescherming, water, broeikasgassen en biodiversiteit. De doelstellingen zijn niet absoluut, maar het streven is om met een vermindering van de input hogere aardappelopbrengsten te halen. Met dit programma wil het bedrijf niet wachten op wettelijke maatregelen maar het voortouw nemen en zo het maatschappelijk draagvlak voor de aardappelteelt behouden.

Nulmeting

Om verbeteringen te realiseren, is meer kennis en praktisch inzicht nodig. Daartoe is bij 3 groepen van telers in verschillende teeltgebieden bepaald hoe deze scoren op de 5 thema’s, een soort nulmeting. Er is bijvoorbeeld gekeken naar het energieverbruik en de daaraan gerelateerde broeikasgasuitstoot, de hoeveelheid en soort gewasbeschermingsmiddelen en het waterverbruik. Door deze gegevens van de individuele telers naast elkaar te leggen, ontstaat een beeld waar een teler goed in is en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

Het duurzame teelt plan wordt dit jaar uitgerold in Nederland, waarna de komende jaren Engeland, België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk volgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.