Akkerbouw

Nieuws 5 reacties

BO Akkerbouw teleurgesteld over besluit Hof over gentechnieken

De Brancheorganisatie Akkerbouw is teleurgesteld dat nieuwe gentechnieken blijven vallen onder de oude EU-regels voor genetische modificatie.

Volgens de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is dit slecht voor de concurrentiekracht van de Europese landbouw en de duurzaamheid is er ook niet mee geholpen. De uitspraak van het Europese Hof van Justitie drukt de kleinere veredelingsbedrijven van de markt, stelt de brancheorganisatie. “Nederland als innovatieland zal een klap krijgen.”

Crispr-Cas

Het Hof oordeelde vorige week dat gerichte mutatietechnieken, zoals Crispr-Cas, moeten blijven vallen onder de bestaande EU-regels wat betreft toetsing en toelating. Dat kost tientallen miljoenen euro’s per toelating, stelt de brancheorganisatie. Volgens de organisatie is dat niet te betalen voor de kleinere veredelaars en voor kleinere gewassen. “De kans is groot dat een deel van de innovatiekracht naar het buitenland zal gaan.”

HZPC

Aardappelveredelingsbedrijf HZPC heeft al aangegeven een deel van het onderzoek te verplaatsen naar buiten de EU.

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Op 31 juli 2018 was ik samen met dr. ir. Niels Louwaars (directeur Plantum) en dr. Rene Smulders (Business Unit manager Plant Breeding Wageningen University & Research) te gast in het programma “Dit is de Nacht” in de studio van NPO Radio 1 in Hilversum met als thema “Genetisch gemodificeerd voedsel”.

  Mijn advies aan de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en aan de veredelingssector: benut de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 25 juli jl. om in Europa en wereldwijd het voortouw te nemen in een participatieve aanpak met boeren en veredelaars. Samen met Dr. Ir. Kitty de Jager heb ik bijvoorbeeld in 2012 op basis van een enquete onder biologische en gangbare boeren en veredelaars een concept ontwikkeld voor locale rassen, "het juiste ras – locatie – teler concept".

  Luister mee… (in 2 aparte delen):
  <>

  Lees ook "Alles over genvoedsel":
  <>

 • propalm

  Farmaproducten (ook gekend onder de naam medicijnen zijn namelijk ook 'pesticides' (het woord pesticide is een letterlijke vertaling uit het Engels en wil zeggen plaagbestrijdende middelen). En laat medicamenten nu juist plaagbestrijdende middelen zijn (schimmels, bacteriën, virussen: het zijn allemaal plagen, die via medicamenten of ook anders genoemd 'pesticiden' worden bestreden). Voor alle duidelijkheid: medicamenten, of ze nu voor planten, dieren of mensen dienen, zijn nodig en noodzakelijk. De biotechnologiesector dient landbouw en ook menselijke consumptie en geneeskunde. Als men dit begrijpt zal de middelendiscussie wat kleiner zijn. Of gaat men nu ook alle medicamenten/pesticiden voor menselijk gebruik verbieden? Een eerste voorbeeld kan 'de pil' zijn, waarvan het duidelijk is dat men deze hormonen terugvindt in de oppervlaktewateren. Als men begint te zoeken naar medicijnen/pesticides voor menselijk gebruik zal men ze dikwijls in hogere mate terugvinden. Biotechnologietechnieken als Crispr-Cas of echte GMO's helpen het gebruik van middelen te verminderen en dus duurzamer te worden. Of men kiest hiervoor of men kiest in de andere richting. Maar kies wel dezelfde richting in landbouw als in geneeskunde. Technieken in landbouw zijn gelijkwaardig en gelijkaardig als in geneeskunde. Graag dus geen hypocrisie...

 • Bertus Buizer

  @propalm, bij de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen in de VS werd ook beweerd dat het gebruik van pesticiden zou dalen. Zelfs met 90%, zeiden ze. Maar in plaats daarvan steeg het gebruik in de VS in de periode 1996-2011 met 7%. Dat komt vooral door Roundup (werkzame stof: glyfosaat), waarvan duizenden boeren en hun families menen dat die verantwoordelijk is voor de Non-Hodgkin lymphoma waaraan die boeren lijden of al zijn overleden. Daarvoor loopt nu in San Francisco (Californië) een rechtszaak tegen Monsanto, dat inmiddels door Bayer is overgenomen. >>
  .

 • Bertus Buizer

  >> Bayer heeft ook de meeste CRISPR aandelen bij CRISPR Therapeutics, het biotechbedrijf dat patenten van de Universiteit van Californië heeft gelicenseerd. Bayer heeft dus grote belangen in CRISPR gene editing bij mens, dier en plant. Daarmee kan Bayer, dat behalve voor medicijnen ook staat voor agrochemie en biotechnologie - het zit ook in het hoofdbestuur van het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie, het VIB - , een heel grote vinger in de pap krijgen bij het toewijzen van patenten aan veredelaars voor de toepassing van de nieuwe gentechniek CRISPR-Cas9 in planten. Bayer zal er dan - zo stel ik mij voor - op toezien dat de toepassingen van CRISPR-Cas9 niet ten koste gaan van de inkomsten uit chemische gewasbeschermingsmiddelen.

  Dat kan de landbouw echter niet gebruiken nu zij toe is aan de noodzakelijke omslag naar ecologisch verantwoorde bedrijfssystemen en teeltwijzen en natuurinclusieve landbouw.

  Boeren en veredelingsbedrijven kunnen zich er dus beter niet in laten luizen.

  Lees ook:
  <>
  >||

 • propalm

  @Bertus Buizer: zoals altijd hoor ik u verwijzen naar Round Up (waar ik al niet tegen ben) en naar het meergebruik van middelen. Ten eerste is Round Up een wat specialer geval omdat het een commerciële vorm van GMO is (men zorgt ervoor dat de onkruidbestijding makkelijker wordt, maar afhankelijk wordt van het product, je kan echter ook gewoon normaal behandelen), ten tweede is er sedert het gebruik van Round Up nog steeds geen negatief effect gevonden op de gezondheid (ook al wil een bepaalde hoek niets liever dan negatieve effecten vinden.
  Tenslotte: middelengebruik zal wel degelijk bij gebruik van Crispr Cas en GMO dalen omwille van het feit dat er resistentie tegen ziekten en plagen in gewassen komen, iets waar men bij klassieke veredeling ook naar zoekt en ook bij uw biogewassen aan de gang is. Alleen gebeurt dit veel sneller. Ik blijf trouwens ook bij mijn stelling dat medicamenten ook pesticides zijn met dezelfde werkingen tegen dezelfde soort plagen (pests). Maar volgens jou: ook maar verbieden zeker deze biotech, je moet nu eenmaal consequent zijn in het leven....

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.