Akkerbouw

Nieuws

Zo verhoogt betere plantverdeling bieten het rendement

Een betere plantverdeling kan bij suikerbieten een hoger rendement opleveren. Dat is het idee van LIZ (Landwirtschaftlicher Informationsdienst Zuckerrübe), het onderzoeksinstituut van de Duitse suikerfabrikant Pfeifer & Langen.

Het onderzoeksinstituut onderzoekt op meerdere plaatsen in Duitsland of de huidige standaard, een rijafstand van 45 centimeter en een zaaizaadhoeveelheid tussen de 110.000 en 120.000 zaden per hectare, voor de teler nog wel het hoogste rendement oplevert.

Volgens Bernd Kämmerling van LIZ gaan er de laatste jaren door teeltverbeteringen zoals een betere zaaibedbereiding en betere beheersing van ziekten en plagen steeds minder bietenplanten verloren. Daardoor kan het optimale plantaantal bereikt worden met minder zaaizaad. Uitzaaien van 80.000 zaden per hectare levert een besparing op van zo’n € 80 per hectare.

Rijafstand van 42,5 centimeter

Een andere zoekrichting is het vernauwen van de rijafstand naar 42,5 centimeter. Met dezelfde zaaizaadhoeveelheid geeft dat een betere plantverdeling. Bijkomend voordeel is dat er dan 7 rijen in een werkbreedte van 3 meter passen. Dat levert met name bij de oogst een efficiëntievoordeel op van € 30 per hectare.

In een aantal van de proefvelden is bij dit systeem een opbrengstverbetering gevonden van 5% tot 6%. Dit zijn volgens Kämmerling nog geen harde cijfers, maar het geeft wel aan dat dit systeem perspectief biedt.

Gewas sluit eerder en benut zonlicht beter

Een verklaring voor de hogere opbrengsten is dat bij een nauwere rijafstand het gewas eerder sluit en zo vroeger in het seizoen het zonlicht beter benut. In het onderzoek wordt ook gekeken naar het verschil tussen rassen met een steile bladstand en rassen waarvan het blad breder uitgroeit.

Daarbij speelt dat in Midden-Duitsland de hoeveelheid beschikbaar vocht een beperkende factor is. Vooral de combinatie droog voorjaar en droge zomer kost veel bietenopbrengst. Een soort dat de grond eerder bedekt heeft en met minder water toe kan, is dan duidelijk in het voordeel.

Of registreer je om te kunnen reageren.