Akkerbouw

Nieuws

Sector vreest vloedgolf aan importsuiker

De suikersector vreest dat een stortvloed aan suiker de EU binnenkomt als de Europese Commissie verder gaat met het afsluiten van handelsakkoorden.

De bestaande handelsakkoorden hebben er toe geleid dat de EU in 5 jaar 3 keer zo veel suiker importeert binnen die akkoorden.

Dat zet de rentabiliteit van de suikersector onder zware druk, betogen de Europese organisaties CEFS (suikerproducenten), CIBE (bietentelers) en de EFFAT (werknemersvakbonden) in een brief aan voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. De suikersector vraagt de Commissie oog te hebben voor de suikersector in de lopende Mercosur-onderhandelingen met Zuid-Amerikaanse landen. De organisaties erkennen het belang voor de EU om toegang te krijgen tot afzetmarkten in derde landen. Maar dat mag niet ten koste gaan van de agrarische sector, schrijven CEFS, CIBE en EFFAT in de brief. “De Europese bietsuikersector wordt de laatste jaren genegeerd in de handelspolitiek en alleen gebruikt als ruilmiddel in de onderhandelingen.”

Import verdrievoudigd

Volgens de suikersector sloot de Commissie de laatste 5 jaar diverse handelsakkoorden met landen buiten de EU. De import van suiker binnen de handelsakkoorden is daardoor verdrievoudigd en bedraagt nu ruim 700.000 ton. De import van suiker via de WTO-overeenkomst zijn opgelopen naar bijna 800.000 ton per jaar. De EU produceert dit seizoen 2017/2018 ongeveer 21,5 miljoen ton suiker. Het verbruikt ongeveer 18,5 miljoen ton inclusief de industriële verwerking, bijvoorbeeld tot ethanol.

Markttoegang derde landen veel groter dan behoefte

De EU schafte op 30 september 2017 de suikerquotering af, stellen de organisaties. “We worden nu geconfronteerd met een situatie waarbij de markttoegang voor derde landen veel groter is dan waar de Europese markt behoefte aan heeft. Dit leidt tot grote schade in onze sector. De suikerprijzen liggen ver beneden de kostprijs van zelfs de meest efficiënte suikerproducenten.”

Verboden op gewasbeschermingsmiddelen

Daarnaast heeft de suikersector te maken met verboden op gewasbeschermingsmiddelen, zoals de neonicotinoïden en over enkele jaren mogelijk glyfosaat. Dat is nadelig voor de concurrentiepositie van de Europese suikersector op de wereldmarkt en benadeelt de plattelandsgemeenschappen, stellen de organisaties. “De suikersector levert een stabiel inkomen aan 140.000 bietentelers en biedt veel werkgelegenheid op het platteland.”

Of registreer je om te kunnen reageren.