Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Recordareaal uien, maar minder gezaaid

Het uienareaal is opnieuw naar recordhoogte gestegen in 2018, naar ruim 35.000 hectare.

Het gehele akkerbouwareaal nam toe; van 509.150 naar 520.130 hectare en er staan ook bijna 4.000 hectare meer aardappelen op de akkers. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verschuiving van zaai- naar plantuien

Door een combinatie van slechte uienprijzen en aanbod van goedkoper plantmateriaal heeft een verschuiving plaatsgevonden van zaai- naar plantuien. Er staan minder zaaiuien (25.650 hectare), terwijl het oppervlakte plantuien groeide naar 9.140 hectare.

Het segment rode uien zit in de plus, dus het zwaartepunt van de krimp zit bij gele zaaiuien.

Rode uien doen het markttechnisch beter

“Daarvan staat zeker 1.200 hectare minder”, weet Jaap Jonker van uienzaadbedrijf De Groot en Slot, die niet verrast is door de landbouwtelling. Rode uien doen het markttechnisch al jaren beter.

Vroege uien telen is een vorm van risicospreiding. Aangezien late bewaaruien de laatste seizoenen vooral geld kosten, gaat de voorkeur in de sector uit naar vroeg.

“We weten dat er laat nog veel plantuien de grond in gingen”, verklaart Jonker. “De oogst van eerstejaars plantuien was heel goed, waardoor de prijzen van het uitgangsmateriaal daalden. Dat maakt het aantrekkelijk om deze teelt aan te gaan.”

Uit de CBS-telling blijkt ook een schaalvergroting in de uienteelt met 60 minder uientelers (nu 3.950). Ook daarbinnen is een verschuiving: 110 meer plantuientelers en maar liefst 170 minder zaaiuientelers (naar 3.050). - Foto: Twan Wiermans
Uit de CBS-telling blijkt ook een schaalvergroting in de uienteelt met 60 minder uientelers (nu 3.950). Ook daarbinnen is een verschuiving: 110 meer plantuientelers en maar liefst 170 minder zaaiuientelers (naar 3.050). - Foto: Twan Wiermans

Bang dat deze extra plantuien in de weg gaan zitten, is Jonker niet direct. “Op dit moment is er veel vraag naar plantuien, omdat verwerkers ermee door willen. Ze worden dus vroeg, groenig geoogst. Dan houden de opbrengsten wel op bij 45 ton per hectare. Het uienareaal is dus gegroeid, maar wat tonnen betreft vraag ik me af of er meer uien komen dit seizoen.”

Schaalvergroting in uienteelt

Uit de CBS-telling blijkt ook een schaalvergroting in de uienteelt met 60 minder uientelers (nu 3.950). Ook daarbinnen is een verschuiving: 110 meer plantuientelers en maar liefst 170 minder zaaiuientelers (naar 3.050). De stoppers zijn telers die al 2 jaar niets aan de teelt hebben verdiend. Vooral Zeeuwse telers vangen klappen op in teelt en afzet.

4.000 hectare meer aardappelen

Deze trendbreuk van minder hectares zaaiuien kan de markt een positieve impuls geven. Bij aardappelen is juist een groei geconstateerd: bijna 4.000 hectare erbij. Dat verdeelt zich over alle segmenten. Zowel van consumptie- als poot- en zetmeelaardappelen worden 1 of enkele procenten meer geteeld. Ook de graanteelt neemt toe; van 164.080 naar 168.870 hectare, met daarbinnen een verschuiving van tarwe naar gerst. Dat komt door de zaaimogelijkheden. Andere gewassen zijn redelijk stabiel.

Eén reactie

  • AVI

    Heeft het cbs nu wel goeie cijfers of komen ze er over een paar maanden achter dat het weer niet klopt

Of registreer je om te kunnen reageren.