Akkerbouw

Nieuws

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater in Limburg

Het Waterschap Limburg stelt per 18 juni een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in.

Het onttrekkingsverbod geldt voor Noord- en Midden-Limburg. Precies om 12 uur ’s middags gaat een verbod in op het gebruik van water uit beken en rivieren om akkers en weilanden te beregenen in. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2018, aldus het waterschap.

Het waterschap houdt de komende tijd het water vast in de beken door stuwen open te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren.

Waterpeil flink gedaald

Ondanks de vele wateroverlast en hoosbuien in Zuid-Limburg de afgelopen weken is het al een lange tijd droog en warm in de rest van Limburg. Hierdoor is het waterpeil in het noorden en midden van de provincie flink gedaald. Het instellen van het verbod moet verdere daling van het waterpeil voorkomen en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer.
Er gelden wel enkele uitzonderingen op het verbod:

  • Beken met voldoende afvoer. Het gaat daarbij om beken die altijd voldoende afvoer hebben. Het gaat specifiek om de Niers, de Swalm, de Heukelomsebeek tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk, de Eckeltsebeek tussen de Maas en de Spitsbrug, de Neerbeek tussen de Maas en Winkelmolenstuw, de Oostrumsche Beek tussen de Maas en de watermolen in Geysteren, en de Boschmolenplas.
  • Onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten. Dat betekent dat het verbod niet geldt voor onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.
  • Weidepompen voor veedrenking en onttrekkingen uit grondwater

Ontheffing

Vergunninghouders en melders van het onttrekken van oppervlaktewater ontvangen een brief van het waterschap over het verbod. Het waterschap zal gaan controleren op naleving. Het is mogelijk om een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod aan te vragen als nut en noodzaak van de onttrekking voldoende onderbouwd is en de onttrekking op efficiënte wijze plaatsvindt.

Of registreer je om te kunnen reageren.