Akkerbouw

Nieuws

Definitieve lijst aangemelde RUB-toepassingen gepubliceerd

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft de definitieve lijst gepubliceerd met RUB-toepassingen die voorlopig toegelaten blijven.

‘RUB-middelen’ zijn gewasbeschermingsmiddelen en biociden die voor 2007 zonder beoordeling zijn toegelaten. Dergelijke toepassingen pasten volgens het ministerie van Economische Zaken niet binnen de nu geldende Europese Gewasbeschermingsmiddelen- en Biocidenverordeningen. Voor deze middelen moest dus een reguliere toelating worden aangevraagd. Fabrikanten die met RUB-middelen op de markt wilden blijven, konden zich bij het Ctgb aanmelden.

Tot en met 1 oktober 2018

Een overzicht van de aangemelde middelen gekoppeld aan de oorspronkelijke RUB-toepassing is gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 34031). Voor RUB-toepassingen die niet zijn aangemeld geldt dat ze tot en met 1 oktober 2018 verkocht mogen worden. Opgebruiken mag tot en met 1 oktober 2019. Aangemelde middelen blijven gedurende de hele periode van dossieropbouw en beoordeling op de lijst staan totdat een besluit over de aanvraag is genomen. Ze mogen in die tussenliggende periode gebruikt worden.

Europese kaders

Het Ctgb beoordeelt de aangemelde stoffen of middelen nu conform de Europese kaders. Bij een positieve beoordeling volgt een reguliere toelating. Is de beoordeling negatief, dan volgt een intrekking door het Ctgb. In beide gevallen wordt de toepassing van de lijst verwijderd. Bij een negatieve beoordeling van een aanvraag kan het Ctgb respijttermijnen toekennen. Bij het vaststellen van de lengte daarvan wordt de veiligheid van mens, dier of milieu altijd meegewogen.

Voor de akkerbouw betreft het eigenlijk maar 1 middel, namelijk Flipper. Dit mddel wordt veel toegepast tegen trips in uien

Ingediende aanvragen middelen

Aanvragen zijn ingediend voor luizenmiddelen op basis van spiritus of zeep, ongediertebestrijding met koolzuurgas, silicapoeder van op dieren voorkomende insecten, pijpzwavel tegen meeldauw in glasteelten, magere melk tegen virussen, calciumchloride tegen natrot in witlof, gesteentemeel om insecten te bestrijden, zeewier- en algenextracten als groeistimulator voor planten, knoflook-, soja- en ui-extracten om planten te beschermen tegen insecten en schimmels, componenten van etherische oliën van plantaardige oorsprong ter bestrijding van ziekten en plagen op planten en ammoniak tegen schimmels in champignons. Plus voor Kattenschrik op basis van methylnonylketon en etherische oliën, om katten te weren op plekken waar ze ongewenst zijn.

Geen ingediende aanvragen

Geen aanvragen zijn ingediend voor bier tegen slakken, zilvernitraat als zaadontsmettingsmiddel, natriumchloride tegen onkruid, ongebluste kalk als fungicide, kalistikstof tegen onkruiden en schimmels, suikeroplossingen voor oortjesziekte in boomkwekerijgewassen, calciumchloride tegen bruinverkleuringen in champignons en middelen op basis van kokos- of zonnebloemolie tegen insecten. Ook valt het doek voor kaliumbicatbonaat en chitosan en kaliumfosfaat tegen schimmels.

Voor de akkerbouw betreft het eigenlijk maar 1 middel, namelijk Flipper. Dit mddel wordt veel toegepast tegen trips in uien.

Of registreer je om te kunnen reageren.