Akkerbouw

Nieuws 11 reacties

‘Bemesting huurland laat te wensen over’

Akkerbouwers die grond huren van veehouders in Zuidoost-Nederland zijn ontevreden over de bemesting van die percelen door de veehouders.

De akkerbouwers kunnen de bemesting niet sturen, terwijl dat voor de opbrengst en kwaliteit van hun gewassen wel wenselijk is.

Dat staat in het rapport ’Gebruik van meststoffen in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt’ dat bureau Ferro Explore heeft opgesteld voor het ministerie van landbouw. De rapportage beperkt zich tot akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers op zuidelijk zand- en lössgrond, de gebieden waar de normen van de Nitraatrichtlijn worden overschreden.

80% akkerbouwgrond gehuurd van veehouders

Volgens Ferro Explore wordt ongeveer 80% van de akkerbouwgrond in Zuidoost-Nederland gehuurd van veehouders. Ongeveer de helft van de grote akkerbouwbedrijven (groter dan 50 hectare) huurt grond, schrijft onderzoeker Frank de Clercq. “De bemesting wordt door de veehouders uitgevoerd. Veehouders beschouwen hun percelen als dumpplaats voor hun bedrijfsafval, zoals zij mest zien.”

‘In de ogen van de akkerbouwers zijn zij de dupe van het mestoverschot van de veehouders’

Akkerbouwers hebben niks te zeggen over de bemesting van de gehuurde percelen. De Clercq: “Akkerbouwers zijn hier zeer ontevreden over. Veehouders beschouwen mest als een afvalproduct. Akkerbouwers zien het als belangrijk bedrijfsinstrument, waarop ze nu veel te weinig vat hebben. In de ogen van de akkerbouwers zijn zij de dupe van het mestoverschot van de veehouders.”

De Clercq baseert dit op een interview met een deskundige. “Het verdient aanbeveling na te gaan of deze inschattingen stroken met de werkelijkheid.”

Laatste reacties

 • farmerbn

  Raar rapport, raar bureau en rare De Clercq. Maar in ieder geval is een vervolgonderzoek aan te bevelen.

 • Piet Piraat

  Als de akkerbouwers het niet eens zijn met de manier van omgaan, moeten ze de grond gewoon niet willen. Ik ken ook wel voorbeelden waar de g rond netjes volgens de regels wordt bemest door de veehouder, waarna de akkerbouwer er nog een laag mest zonder bon op laat rijden. Die schijnheiligheid van die onderzoeken daar ben ik wel een beetje klaar mee.

 • Pieter5775

  Wat een kletsverhaal. Iedere melkveehouder klaagt tegenwoordig dat hij onvoldoende kan bemesten met de hoge ruwvoeropbrengsten. Degene die dan durft te beweren dat veehouders hun percelen beschouwen als dumpplaatst is helemaal de weg kwijt. Zo'n iemand hoort in een kliniek thuis.

 • massy

  Dan naar de kunstmesthandel en vragen of ze kunstmest brengen met geld er bij want dat doet de akkerbouwer bij de veehouderij ook dus wat wil je nou.( en zeg er ook bij dat ze de kunstmest even over het land strooien.

 • Nick1983

  Ik zou het eerder geloven als die veehouders de mest op papier wel op dat verhuurde land brengen, maar in de praktijk er niets of bijna niets gebracht word. En ze die mest "gewoon" op hun eigen niet verhuurde land houden.

  Tevens: zoals gezegd, als die akkerbouwers er zo ontevreden over zijn, waarom huren ze het dan? Er is niemand die het ze verplicht lijkt me...

 • deB.

  Sorry hoor, maar veehouders zien met als afvalproduct en dumpen dat....
  Kom op, wat een zwetsverhaal...of ga dan dieper in de materie, en leg dat dan goed voor aan de lezer!

  Veehouders moeten stikstof afvoeren via mest, en dan weer aankopen in vorm van kunstmest, om het land enigszins op peil te houden! Elke veehouder wil DIT anders zien.

 • vant

  En de media, en de linkse vrachtwagen de toverheid hebben weer een stok....

 • John*

  het wordt vlug tijd er gewasderogatie komt en dunne fractie mee kan tellen in de stikstof gebruiksruimte.. dan zijn er veel problemen opgelost.

 • kleine boer

  @john graasdieren staldieren zelfde flauwekul ik heb graag varkensmest op de te weiden percelen blijf dit ook aanvoeren maar mag er dan maar 170 kg voor tellen ook dit gaat nergens over. Koeien vreten het gewoon weer super na varkensmest.

 • .....

  Tjonge wat een zwetsverhaal, veehouders zien mest als afvalproduct

 • van Dinther


Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.