Akkerbouw

Nieuws

AH en N&M draaien conclusie pilot om

Een kwart van de AGF-teelten is mogelijk zonder de 27 schadelijkste pesticiden, concludeerden Albert Heijn en Natuur & Milieu recent. Afgelopen januari concludeerden nog dat een verbod leidt tot meer milieulast.

Ruim een kwart van de Nederlandse gewassen in het groente- en fruitschap van Albert Heijn kan goed geteeld worden zonder gebruik van de 27 meest schadelijke bestrijdingsmiddelen. Dit blijkt uit resultaten van een meerjarig project tussen Albert Heijn en Natuur & Milieu. Het doel van de samenwerking is dat vanaf 2019 geen schadelijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Pilots bij 17 gewassen

Voor het project zijn in 2017 bij 17 van de in totaal 49 Nederlandse gewassen in het groente- en fruitschap pilots uitgevoerd. Bij aardbei, komkommer, paprika, prei, sperzieboon, tomaat, ui, peen en selderij bleek de pilot geslaagd en kan het gebruik van de schadelijke middelen worden weggelaten. Bij courgette, rucola, boerenkool, Chinese kool en sperzieboon bleek een pilot niet nodig: daarbij werden de 27 meest schadelijke middelen al niet gebruikt. Daarmee blijkt dat in totaal ruim een kwart van de gewassen in het groente- en fruitschap al goed geteeld kan worden zonder gebruik van de 27 bestrijdingsmiddelen.

Omdraaien conclusie

Deze conclusie past bij de ambitie die Albert Heijn en Natuur & Milieu nastreven. Echter, de conclusie staat haaks op de conclusie die AH en N&M begin 2018 verwoordde richting Boerderij. In januari 2018 werd de Boerderij exclusief ingelicht over de resultaten van de pilot. Conclusie: het verbieden van de 27 meest schadelijke actieve stoffen in aardappelen, groenten en fruit (AGF) kan niet zomaar. Kwaliteit en kwantiteit zijn dan niet altijd te borgen.

Bij een verbod gaat de milieulast in veel teelten vaak zelfs omhoog, omdat vaker een middel met een lagere milieulast moet worden ingezet. Cumulatief leidt dat tot een grotere milieulast dan bij handhaving van de 27 middelen in de teelten. In 7 van de 17 teelten is bij een verbod sprake van een knelpunt. In broccoli was zelfs sprake van een complete misoogst, door aantasting door de aardvlo.

Natuur & Milieu onderschreef in januari de pilot-conclusie dat een verbod van de 27 middelen in veel teelten leidt tot een hogere milieulast en in diverse teelten nagenoeg onmogelijk is. Deze boodschap kan N&M echter lastig verkopen aan de buitenwereld. Dus shop je selectief in de data en laat je de belangrijke nuance dat het verbod leidt tot een hogere milieulast weg. De nieuwe conclusie in het persbericht richting landelijke media is zodoende niet gelogen, en past beter in het straatje van N&M en AH.

Vervolg pilot in 2018

In 2018 wordt een vervolg gegeven aan pilots in de gewassen aardbei, broccoli, prei, tomaat en ui. Daarnaast wordt ook deelgenomen aan de ‘spruitkoolboulevard’. Dit zijn teelten waar de eerste resultaten positief waren en die op een groot aantal hectares worden geteeld. Bij broccoli wordt, ondanks het matige resultaat van de pilot, toch een nieuwe pilot opgezet omdat het gebruiken van alternatieve insectenbestrijding tot milieuwinst kan leiden, ook al wordt er wellicht na de tweede pilotronde nog steeds gebruik gemaakt van middelen uit de top 27. Door het grote areaal kan door verlaging van de milieulast toch grote impact worden gehaald.

Voor de pilots met minder goede resultaten wordt in 2018 nagedacht over vervolgstappen om toch tot uitfasering te komen of om anderszins de milieulast significant te verlagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.