Akkerbouw

Nieuws

Sectorbrede aanpak nodig voor gezonde bietenteelt

Beheersen van ziekten en plagen vormt een van de grootste uitdagingen voor de bietensector.

De bietensector heeft nog genoeg uitdagingen. Innovatie en onderzoek blijven nodig om alle onzekerheden die boven de sector hangen het hoofd het hoofd te bieden. Dat zei Cosun-voorzitter Dirk de Lugt op het op 24 mei gehouden seminar rondom de officiële opening van het nieuwe BeetLab van kennis- en onderzoekscentrum IRS in Dinteloord.

Politiek onzekere factor voor bietenteelt

De Lugt noemde de politieke besluitvorming een ‘onzekere factor waarin op basis van emotie zomaar gewasbeschermingsmiddelen verboden kunnen worden’. Ook weersomstandigheden en klimaatdoelstellingen hebben effect op de bietenteelt. De sector heeft daarin in toenemende mate een eigen verantwoordelijkheid om het effect ervan op de bietenteelt te matigen.

Het IRS is in 1930 opgericht om de bietenteelt rendabel te houden en zo de grondstofvoorziening voor de industrie veilig te stellen. Deze doelstelling staat nog steeds als een huis, zei De Lugt. Daarnaast wees hij erop dat de markt de suikersector vanwege de dalende suikerprijzen op de proef zal stellen.

De suikeropbrengsten zijn mede door onderzoek en innovatie de laatste 15 jaar sterk zijn gestegen. De ambitie ‘18-90’, gemiddeld 90 ton bieten met 18% suiker, is niet ver meer weg. - Foto: Peter Roek
De suikeropbrengsten zijn mede door onderzoek en innovatie de laatste 15 jaar sterk zijn gestegen. De ambitie ‘18-90’, gemiddeld 90 ton bieten met 18% suiker, is niet ver meer weg. - Foto: Peter Roek

IRS-directeur Frans Tijink liet zien dat de suikeropbrengsten mede door onderzoek en innovatie de laatste 15 jaar sterk zijn gestegen. De ambitie ‘18-90’, gemiddeld 90 ton bieten met 18% suiker, is niet ver meer weg. Alleen met genetische vooruitgang zou de suikeropbrengst volgens Tijink 4 ton per hectare – ofwel een bedrag van € 1.000 per hectare – lager liggen dan nu het geval is. Zonder verdere collectieve inspanningen om teelt en genetica te verbeteren zal de suikeropbrengst weer gaan dalen.

Ziekten en plagen de grootste uitdaging

De grootste uitdaging voor de bietenteelt zijn volgens IRS-onderzoeker Elma Raaijmakers ziekten en plagen. Zonder effectieve beheersmaatregelen zal de suikeropbrengst per hectare ongeveer halveren. Door het wegvallen van neonicotinoïden is beheersing van vergelingsziekte in suikerbieten weer een van de grootste uitdagingen, en als de triazolen voor de bladschimmelbestrijding wegvallen, moet daar een andere oplossing voor gevonden worden.

Voor een gezonde bietenteelt blijft volgens Raaijmakers een integrale aanpak nodig met beproefde, effectieve maatregelen om ziekten en plagen te beheersen. Tijink vatte de middag samen met: “de sector heeft de gezonde ambitie en lef om samen de vele uitdagingen aan te gaan voor de duurzame ontwikkeling van de teelt”. Als daarbij ook de mogelijkheden van nieuwe veredelingstechnieken en fundamenteel onderzoek in de praktijk worden gebracht, is op termijn een gemiddelde suikeropbrengst van 20 ton per hectare mogelijk. Dat is 80% van wat theoretisch mogelijk is.

Of registreer je om te kunnen reageren.