Akkerbouw

Nieuws

Pootwerk in Europa loopt achter

Het poten loopt in Noord-West Europa achter ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit de meest recente cijfers over de pootvoortgang van Aviko Potato.

In Nederland was eind week 17 circa 60% van de aardappelen gepoot. Qua voortgang gelijk aan 2016, maar minder ver dan in 2015 en 2017. Vorig jaar zat rond dezelfde tijd al meer dan 90% van de aardappelen in de grond.

Achterstand valt mee in Duitsland en Frankrijk

Hetzelfde beeld ook bij de buurlanden. In Vlaanderen was eind week 17 minder dan de helft gepoot. Toch is ook daar een slag gemaakt, want een week eerder zat nog geen 10% van de aardappelen in de grond. Vorig jaar was al 95% gepoot. In Wallonië is meer voortgang gemaakt. Daar was eind week 17 zo’n 80% gepoot, tegen 15% een week eerder.

Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

In Duitsland en Frankrijk valt de achterstand ten opzichte van voorgaande jaren mee. In het Rijnland is 90% gepoot, iets minder dan vorig jaar, maar gelijk aan de jaren daarvoor. In Beieren zit het poten er grotendeels op. Ook in het Franse Picardy en Nord-Pas de Calais is meer dan twee derde gepoot, net als voorgaande jaren.

Serieuze achterstand is er in het Verenigd Koninkrijk. Daar is eind week 17 nog maar iets meer dan 30% gepoot. Vorig jaar zat rond deze tijd al 95% in de grond, en in 2016 en 2015 respectievelijk 55% en 50%.

Regionale verschillen in Nederland

In Nederland is vooral in het Zuiden en in Noord-Holland het pootwerk gestagneerd door de nattigheid. Zo is in Noord-Holland nog maar 30% gepoot, in Zeeland en West-Brabant 45%, en in Zuid-Holland 50%. In Flevoland bleken de pootomstandigheden wel gunstig. Zo is in oostelijk Flevoland al 90% gepoot en in zuidelijk Flevoland 85%.

In de Achterhoek en in het Noorden is verhoudingsgewijs weinig progressie gemaakt. In week 16 stonden beide regio’s op qua pootwerk, maar een week later slechts de middenmoot. Een verklaring is het natte weer, en het feit dat er verhoudingsgewijs veel telers zijn met een groot areaal. Veel kleine telers met ieder een eigen pootmachine kunnen cumulatief in korte tijd meer hectares poten dan enkele grote telers met een eigen machine.

Of registreer je om te kunnen reageren.