Akkerbouw

Nieuws

Frans zaaiseizoen ernstig vertraagd

De vele regen in maart, met 77% meer neerslag dan normaal, heeft het zaaien van zomergewassen in Frankrijk ernstig vertraagd.

Ook is de druk van parasieten en de ontwikkeling van onkruid in de wintergewassen verder toegenomen. Een aantal percelen koolzaad is vanwege vorstschade weer omgeploegd, terwijl elders sommige percelen niet of nauwelijks tot bloei lijken te komen.

Areaal granen blijft gelijk

Dat schrijft de agrarische infodienst Agreste. Het areaal granen is met 9,26 miljoen hectare vrijwel even groot als vorig jaar, terwijl er aan oliehoudende gewassen met 2,24 miljoen hectare 3% meer op het veld staat. Het areaal consumptieaardappelen is met 145.000 hectare opnieuw 4% groter dan vorig seizoen en inmiddels ook ruim 15% groter dan het vijfjaarlijks gemiddelde. In 2013 stond er 30.000 hectare minder aardappelen op de Franse akkers. Aan suikerbieten is 486.000 hectare ingezaaid, nog geen 1% meer dan vorig seizoen. Hier meldt Agreste dat het weer in maart heeft geleid tot 3 weken vertraging bij het inzaaien. “De zeer sterke val van de suikerprijs heeft de boeren echter niet ontmoedigd om toch weer bieten te zaaien.”

Areaal koolzaad is gegroeid

Zachte tarwe blijft het belangrijkste gewas met 4,963 miljoen hectare, nagenoeg evenveel als in 2017. Harde tarwe neemt dit seizoen 361.000 hectare in beslag, dat is een stabilisatie na de sterke groei van de voorafgaande jaren. Gerst komt met 1,859 miljoen hectare, voor het overgrote deel wintergerst, bijna 3% lager uit. Het areaal koolzaad is volgens Agreste met bijna 1,5 miljoen hectare ruim 6% groter dan vorig seizoen.

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De Franse akkerbouwers telen 1,435 miljoen hectare korrelmais, wat vrijwel evenveel is als vorig seizoen, maar wel 200.000 hectare lager dan het vijfjaarlijkse gemiddelde. De lage maisprijs drukt de belangstelling van boeren voor dit gewas, denkt Agreste. Verder verbouwen Franse boeren ook 565.000 hectare zonnebloemen, een gewas dat langzamerhand minder in trek raakt waardoor het areaal ook 11% onder het vijfjaarlijks gemiddelde ligt. Soja daarentegen wordt in toenemende mate populair, want dat areaal is met 143.000 hectare inmiddels al 38% groter dan het gemiddelde sinds 2013, waarbij zich nu – vergeleken met het vorige seizoen – wel een stabilisatie voordoet.

Hoe verloopt het zaaiwerk in de VS?

Zorgen over droogte blijven bestaan in de Verenigde Staten, maar akkerbouwers zijn bezig met een inhaalslag qua inzaaiwerk. Op peildatum 13 mei was 58% van de zomertarwe en 62% van de mais ingezaaid. Dat meldt het Amerikaanse landbouwministerie USDA in het laatste Crop Progress rapport. Met name in de staten Minnesota, Montana en South Dakota liggen zaaiwerkzaamheden van zomertarwe nog flink achter op schema. Een jaar geleden zat 17% meer zomertarwe in de grond en 6% meer mais. Vergeleken met het meerjarig gemiddelde loopt de inzaai van mais slechts 1% achter. De inzaai van mais is minder vertraagd, omdat mais altijd wat later de grond ingaat. 

Of registreer je om te kunnen reageren.