Akkerbouw

Nieuws

Duitse akkerbouw trotseert nat voorjaar

De Duitse akkerbouw is per saldo goed weggekomen uit het natte voorjaar. Omdat ook het najaar nat was, is het areaal zomergewassen gegroeid.

De zaaitijd voor de akkerbouw in Duitsland zit erop. Door de overmaat aan neerslag verliep de inzaai moeizaam. Wezenlijke schade is daardoor echter niet ontstaan. De hevige regen van zondag 13 mei, die ook delen van Duitsland trof, heeft tot dusver geen schademeldingen opgeleverd. De vorst in maart bracht soelaas voor de bodemkwaliteit en daarmee voor het zaaien, constateert de Landbouwkamer van Nedersaksen.

Bietenzaai succesvol afgerond

De bietenzaai is in alle regio’s succesvol afgerond, meldde het Landwirtschaftliche Informationszentrum Zückerrüben (LIZ) op 7 mei. Ten opzichte van vorig jaar noteert het teeltadviesbureau een vertraging van gemiddeld 16 dagen op 90% van de ingezaaide percelen. In het aan Nederland grenzende Nederrijngebied liep de achterstand op naar 20 dagen. Ten opzichte van het langjarige gemiddelde (2013-2017) werd het zaaien in de werkgebieden van LIZ 11 dagen later beëindigd. In doorsnee duurde de zaaiperiode 12 dagen en dat wijkt niet markant af van het gemiddelde, aldus de bietenexperts van LIZ.

Ook in het najaar viel te veel regen, met name in het noorden van Duitsland. De zomergraanteelt nam dit voorjaar daarom een enorme vlucht. Volgens het Deutsche Raiffeisenverband (DRV) groeide het areaal zomertarwe in vergelijking met vorig jaar met ruim 212%. Dat resulteert dit jaar in een zomertarweareaal van ruim 131.000 hectare tegen 42.000 hectare in 2017. Afgezet tegen het wintertarweareaal (2,98 miljoen hectare) blijft zomertarwe een klein gewas.

Natte grond

Ook het Duitse zomergerstareaal is flink gegroeid, met bijna 11% ten opzichte van vorig jaar naar krap 377.000 hectare. Daarnaast is in de noordelijke regionen uitgeweken naar mais als alternatief voor de wintergewassen. De korrelmaisoppervlakte is daardoor volgens het DRV uitgebreid met 6%. Landelijk bekeken blijft de mais (inclusief snijmais) evenwel zo’n beetje op het niveau van een jaar eerder, verwacht het Deutsches Maiskomitee (DMK). Dit is gebaseerd op een in opdracht van het DMK onder de telers gehouden enquête door landbouwonderzoeker Kleffmann. Deze instantie becijfert aan de hand van de respons van enkele duizenden telers het maisareaal op 2,53 miljoen hectare. Dat is slechts een fractie meer dan vorig jaar.

Ook de winterkoolzaadteelt heeft in het noorden last gehad van de natte grond. In Meckelenburg-Voor-Pommeren levert dit gewas ten opzichte van 2016/17 ruim 9% in. In heel Duitsland krimpt het areaal winterkoolzaad 2,7% naar 1,27 miljoen hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.