Akkerbouw

Nieuws

Akkerbouwareaal krimpt in Vlaanderen

Er vinden verschuivingen plaats in het gebruik van landbouwgrond in Vlaanderen.

De boeren telen minder aardappelen, bieten, graan en groenten. De arealen fruit, mais en voedergewassen groeien. Ook laten de Vlaamse boeren meer grond braak liggen dan in 2017 (+11% naar 1.138 hectare).

Minder suikerbieten geteeld

De boeren in Vlaanderen hebben dit jaar 652.478 hectare grond in gebruik. Dat is vrijwel gelijk (-0,23%) aan 2017, blijkt uit de landbouwtelling van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het areaal consumptieaardappelen krimpt 6,2%, naar net geen 50.000 hectare. Er wordt 20.583 hectare suikerbieten geteeld (-2,5%). Het graanareaal in Vlaanderen krimpt met 2,7% naar 81.873 hectare. Het areaal groenten beslaat 29.884 hectare (-10,5%). Vezelvlas gaat 7% terug naar 3.787 hectare. In de akkerbouw groeit alleen het areaal cichorei (+43,4% naar 1.543 hectare) en winterkoolzaad (+11,6% naar 608 hectare).

De gegevens over Wallonië zijn er nog niet. De vereniging van aardappeltelers (NEPG) meldt voor België een groei van het aardappelareaal met 1,4% naar 96.617 hectare. Dat betekent een groei van het aardappelareaal in Wallonië.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.