Akkerbouw

Nieuws 13 reacties

Schouten stemt in met verbod op neonicotinoïden

Het gebruik van neonicotinoïden (clothianidin, thiamethoxam en imidacloprid) moet worden beperkt tot toepassingen in de kas. Minister Carola Schouten stemt in met een voorstel van de Europese Commissie om de toepassing van de insecticiden te beperken.

Als de lidstaten vrijdag 27 april instemmen met de nieuwe beperkingen aan het gebruik van neonicotinoïden, betekent dat het einde van het gebruik van de middelen buiten de kas. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben, net als Nederland, al openlijk gezinspeeld op instemming met een verbod.

Verbod heeft grote impact op Nederlandse akkerbouw

De voorgestelde beperkingen hebben een grote impact op Nederlandse akkerbouwteelten. Akkerbouwvoorzitter van LTO Nederland Jaap van Wenum zegt grote zorgen te hebben over met name de aardappelpootgoedteelt. Hij voorziet dat de alternatieven slechter voor het milieu zijn dan het gebruik van de insectenbestrijders, die nu op de nominatie staan niet langer een toelating te krijgen. Van Wenum heeft lang de hoop gekoesterd dat het mogelijk was met extra maatregelen de toepassingen overeind te houden.

In de bietenteelt zal de volveldsspuit weer terugkeren om insecten te bestrijden. Bij de pootgoedteelt vreest Van Wenum dat het moeilijker wordt aardappelen virusvrij te houden en daardoor achteruitgang van de kwaliteit van het pootgoed. Een inperking van het gebruik van neonicotinoïden verplicht de Europese en de nationale overheid ook extra in te zetten op het onderzoek naar alternatieven, “waar wij natuurlijk ook al mee bezig zijn”, aldus Van Wenum.

Ctgb pleit voor strengere risicobeperkende maatregelen

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft bij de minister bepleit om op lidstaatniveau de mogelijkheid open te houden voor strengere risicobeperkende maatregelen. Dan gaat het om zaaitechnieken en de kwaliteit van de zaadcoating. Daarmee zou binnen de EU vrij verhandelbaar zaad aan dezelfde strenge eisen voldoen.

Volgens het Ctgb heeft de Europese voedselautoriteit Efsa een grondige beoordeling uitgevoerd van de risico’s voor honingbijen, hommels en wilde bijen van het gebruik van neonicotinoïden. Tegelijk vindt het Ctgb dat de Efsa maar zeer beperkt rekening houdt met de mogelijkheid om met op lidstaatniveau met aanvullende maatregelen de risico’s te beperken.

De minister heeft geprobeerd de Europese Commissie op dit punt tot een ander voorstel te verleiden, maar het ziet er niet naar uit dat de Europese Commissie op de Nederlandse suggesties ingaat.

Minister zoekt met sector naar alternatieven

De minister zegt dat de beperkingen grote impact hebben op de teelt van pootaardappelen, suiker- en voederbieten, bloembol- en bloemknolgewassen en van de teelten van graszoden en hop. Hoewel naarstig naar alternatieven wordt gezocht, is er op korte termijn geen ander middel beschikbaar. De minister wil met de sector verder zoeken naar de mogelijkheden.

Laatste reacties

 • haverboer1

  Stop maar duur pootgoed of bollen in de grond.
  Je weet van tevoren dat het mis gaat.
  En waar kan je de rekening heen sturen?
  Pootgoed en bollen Nederland raken zo hun naam als kwaliteits leverancier kwijt.

 • funny girl

  We raken een prachtig middel kwijt. Helaas is het levensgevaarlijk voor bijen en andere nuttige insecten. Bijen zijn van groot belang voor veel teelten zoals bijvoorbeeld de fruitteeelt.

 • p.dieleman1

  Iemand al eens bijen op de bieten gezien komen geen bloemen op hoor

 • Goselink

  Minister Schouten durft niet tegen te stemmen. Bang dat straks de derogatie van de heilige melkveehouders wordt ingetrokken.

 • farmerbn

  Krijgen de boeren nu van de Europese politiek een gratis oogstverzekering? Het vergrote oogstrisico kun je niet éénzijdig bij de boer leggen.

 • Gat

  Bijenkasten op 2 meter langs perceel aardappels gehad. Na 20 bespuitingen, niks gehoord over sterfte. Grote kul

 • Tinus1

  We verbieden per direct voertuigen met een verbrandingsmotor, goed alternatief is er niet nog niet voor iedereen, maar ja.... de milieuclubs zeggen het, dus het is waarheid. En hoe iedereen zich en zijn goederen vervoerd, tja dat zien we wel........is toch ook grote flauwekul!! Waarom niet zorgen/wachten, een beetje geduld hebben, dat er iets voorhanden is als je weet dat anders vele teelten niet meer goed slagen??
  Nu en snel politiek schoren is bij de meeste belangrijker als wetenschappelijke argumenten.

 • Zuperboer

  Dit type besluiten mag je alleen nemen mits zuiver wetenschappelijk bewezen anders pleeg je verraad aan de mensheid. Het draait om voedsel besef dat goed EU parlement.

 • fietskip

  Wat ik mezelf afvraag is waarom de insecten de laatste jaren afnemen terwijl de gewasbeschermingsmiddelen van nu minder slecht zijn voor de natuur?

 • kleine boer

  fietskip dat komt omdat het barst van de vleermuizen en andere beschermende insecteneters die vangen berg insecten weg net zoals de vos enz de weidevogels opeten maar dat is te simpel gedacht en een boer de schuld geven komt in media leuker over. Stel dat de straling van de wifi de boosdoender is denk maar niet dat dat naar buiten gebracht word....

 • Henk Tennekes

  Er zijn wel degelijk alternatieven voor de akkerbouw. De firma SERVAPLANT heeft biologische methode tegen bladluis ontwikkeld in de teelt van suikerbieten. Servaplant BV, IJsseldijk 351, 2922 BK Krimpen a/d IJssel. Neem contact op met drs. Claudia Külling, tel. 06-48972599, email: ck@servaplant.nl

 • marcel.arts1

  Gelijk hebben en gelijk krijgen is helaas niet gelijk.... Beeguidance is nog niet goedgekeurd door de lidstaten maar de commissie baseert hierop wel haar besluit....Hopelijk zegeviert het gezonde verstand op Koningsdag te Brussel.

 • JurgenM

  Geachte heer Tennekes,
  Hartelijk dank voor de suggestie, maar dit alternatief wordt al onderzocht door het IRS.
  Met vriendelijke groet,
  Jurgen Maassen (IRS)

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.