Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Resistente uitstaande melde in Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg is resistente uitstaande melde aangetroffen. Dat bevestigt het IRS.

Zuid-Limburgse bietentelers en teeltadviseurs merkten al enkele jaren dat bespuitingen met de actieve stof metamitron (onder andere Goltix SC en Bettix SC) minder goed aansloegen. In 2017 bleek uit DNA-onderzoek dat op enkele percelen in Zuid-Limburg de zogenoemde 251-mutanten voorkomen. Deze planten blijken verminderd gevoelig voor de actieve stof metamitron. Ook over de grens met België komt deze mutant voor, verspreiding vindt plaats door versleping van grond. Er zijn overigens volgens IRS-onkruiddeskundige Marco Bom geen aanwijzingen dat de mutant ook elders in Nederland al voorkomt.

Rond Brussel nog hardnekkiger variant

In België is naast de 251-mutant, rondom Brussel ook de 218-mutant aangetroffen. Die mutant is minder gevoelig voor metamitron, maar ook verminderd gevoelig voor de stoffen desmedifam en fenmedifam. Bevat een perceel een hoge bezetting van de 218-mutant uitstaande melde, dan is er volgens KBIVB eigenlijk geen chemische oplossing om het onkruid nog aan te kunnen pakken. Het enige advies is dan de bieten op een ander perceel telen.

Uitstaande melde op een proefveld. In Zuid-Limburg is verminderd gevoelige uitstaande melde aangetroffen. - Foto: IRS
Uitstaande melde op een proefveld. In Zuid-Limburg is verminderd gevoelige uitstaande melde aangetroffen. - Foto: IRS

De 251-mutant, die in Zuid-Limburg is aangetroffen, is chemisch nog wel te bestrijden, ook met metamitron, stelt Bom. De 251-mutant is verminderd gevoelig, maar niet geheel ongevoelig voor de actieve stof. Met LDS (lage doseringssysteem) krijg je ze echter niet bestreden.

Volle dosering met korte interval

Bom adviseert op een perceel waarop resistente uitstaande melde voorkomt, eerst een volle dosering metamitron na het zaaien en direct na opkomst van de onkruiden, dus nog in het kiembladstadium, enkele malen te spuiten met een hoge dosering Betanal maxxPro en een korte interval.

Betanal maxxPro heeft als plus dat er lenacil is toegevoegd en een OD-formulering. Elders in Nederland is uitstaande melde overigens nog wel met LDS te bestrijden.

Verwar melde niet met melganzevoet

Verwar resistente uitstaande melde overigens niet met resistente melganzevoet, dat tien jaar terug al in Nederland is vastgesteld. Resistente melganzevoet is net als resistente uitstaande melde minder gevoelig voor metamitron en metribuzin. Resistente melganzevoet is aangetroffen in Drenthe, de NOP en Gelderland. Resistente melganzevoet is chemisch te bestrijden door clomazone (Centium 360 CS) aan de middelenmix toe te voegen. Op uitstaande melde doet clomazone niks.

Eén reactie

  • gerben5

    Of gewoon ff schoffelen

Of registreer je om te kunnen reageren.