Akkerbouw

Nieuws

Nieuwe subsidiekans voor Planty Organic

Het zelfvoorzienende landbouwsysteem Planty Organic kan opnieuw subsidie aanvragen.

Het landbouwsysteem Planty Organic kan opnieuw een beroep doen op projectfinanciering, maar het is geen automatisme dat er opnieuw subsidie voor wordt gegeven. Dat zegt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in reactie op Kamervragen. Aanleiding voor de Kamervragen was het bericht dat het project op zwart zaad zit.

Het onderzoeksproject was erop gericht een biologisch landbouwsysteem op te zetten dat volledig op de eigen mineralenvoorziening draait, zonder aanvoer van dierlijke meststoffen van buitenaf.

Minister Schouten zegt dat het project heeft laten zien dat met een akkerbouwsysteem met volledig eigen stikstofvoorziening opbrengsten op een redelijk niveau kunnen worden bereikt, waarbij de onkruiddruk beheersbaar is. De bemesting gebeurt via stikstofbindende gewassen, maaimeststoffen, groenbemesters en gewasresten. Mogelijk ontstaat er wel een tekort aan fosfaat of kalium.

Of registreer je om te kunnen reageren.