Akkerbouw

Nieuws 7 reacties

Laatste jaar neonicotinoïden

Insectenbestrijders imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam zijn alleen nog dit teeltseizoen in de akkerbouw toegelaten, als de EU-lidstaten vrijdag 27 april besluiten de toelating Europees te beperken.

Het permanent comité voor planten, dieren, veevoer en voeding (Scopaff) besluit dan over de inperking van de toelating van de middelen. Reden voor de inperking is de schadelijkheid van de middelen voor honingbijen, wilde bijen en hommels.

Vanaf de inwerkingtreding van het besluit (vermoedelijk in mei) krijgen lidstaten 3 maanden de tijd om de nationale toelatingen aan te passen aan de vernieuwde regeling. Vanaf het moment van inwerkingtreding gaat meteen een opgebruiktermijn in van 6 maanden – tot november dit jaar. De middelen, evenals gecoat zaad, mogen daarna niet meer worden gebruikt buiten de kas. Binnen de kas blijven de middelen onder voorwaarden toegelaten.

De Tweede Kamer heeft woensdag 25 april nog een lijst met schriftelijke vragen ingediend bij minister Carola Schouten, naar aanleiding van haar voornemen om steun te geven aan het voorstel van de Europese Commissie om de toelating van de neonicotinoïden in te perken. Kamerlid Helma Lodders (VVD) maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de pootgoed- en suikerbietenteelt. Lodders begrijpt niet waarom de minister niet vasthoudt aan het CTGB-advies, waarin wordt voorgesteld om met risicobeperkende maatregelen op lidstaatniveau bepaalde toelatingen buiten de kas nog toe te staan.

VVD: advies Efsa niet in lijn met eigen richtsnoer

Lodders merkt op dat het advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa, waarop het voorstel van de Europese Commissie is gebaseerd, niet in lijn met de eigen richtsnoer is opgesteld. De Efsa heeft gebruikgemaakt van conceptregels voor bijenonderzoek, hetgeen onder meer door Nefyto, de Nederlandse organisatie van gewasbeschermingsmiddelenproducenten, wordt bekritiseerd. VVD‘er Lodders vindt dat de Efsa en ook de Europese Commissie zich daarmee op een hellend vlak begeven.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  Als Helma Lodders zorgen heeft voor de suikerbietenteelt, zou ze er goed aan doen contact op te nemen met Claudia Külling van Servaplant, die een biologisch alternatief heeft ontwikkeld.

 • JurgenM

  Geachte heer Tennekes, het biologische alternatief van Servaplant ligt in het onderzoek van het IRS.
  Met vriendelijke groet,
  Jurgen Maassen
  IRS

 • 845xl

  waarom horen we van lto niets

 • eltjo.huizenga1

  Het zou Henk Tennekes sieren als hij onderscheid kon maken tussen bloeiende gewassen waar bijen op vliegen en niet-bloeiende gewassen zoals suikerbieten waarop bijen niet vliegen. Bovendien moet ook van zogenaamde biologische middelen vastgesteld worden of ze geen toxische stoffen produceren en of ze ook werkelijk een werking hebben. Ook deze middelen moeten eerst een toelating hebben, voordat ze mogen worden toegepast.

 • Henk Tennekes

  #Eltjo.huizinga. De giftigheid van neonics voor insecten wordt niet alleen door de bestuiving bepaald. Neonics hebben lange halfwaardetijden in de bodem en komen ook in het grond- en oppervlaktewater terecht waardoor ze zich door het hele milieu verspreiden en niet-doelwit insecten om zeep brengen. We kunnen het ons niet veroorloven voor de suikerbietenteelt 70.000 hectare akkerland met neonics te verontreinigen.

 • alco1

  Tennekes is ook de man die fipronil tot groot schandaal maakte.

 • eltjo.huizenga1

  Ik wacht nog steeds op Henk zijn antwoord (in een reactie op een ander artikel) welke alternatieven er van Koppert of Servaplant komen. Ik zie ze echt niet! Overigens heb ik jouw naam helemaal correct geschreven...

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.