Akkerbouw

Nieuws

€ 0,5 miljoen voor plan tegen erwinia

De Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) heeft € 0,5 miljoen vrijgemaakt voor het Plan van Aanpak Erwinia 2017-2020. De bacterieziekte erwinia, ook wel zwartbenigheid genoemd, is een grote bedreiging voor de pootaardappelteelt.

De hoofddoelen van het plan zijn: de geleden schade voor pootgoedtelers minimaal halveren en pootgoedtelers de problematiek goed te laten beheersen.

“Er is al veel over erwinia bekend”, stelt Edwin de Jongh, onderzoekscoördinator van BO akkerbouw. “Dat moet tegen het licht worden gehouden en geanalyseerd om aanknopingspunten voor de vele open eindjes te vinden. Een stuurgroep gaat dat in goede banen leiden.”

Schade door erwinia halveren

Het complete probleem is niet ineens op te lossen met dit Plan van Aanpak, weet De Jongh. “We moeten de focus bepalen. Hoe verlicht je de meeste pijn op de korte termijn? En dan kijken naar wat we voor de lange termijn kunnen doen. Daar moet je ook een keer mee beginnen.”

Schade halveren vindt De Jongh een zeer reëel doel. “Declassering veroorzaakt de meeste schade. Daar kunnen we aan werken met de juiste instrumenten. Die moeten er in 2020 liggen.”

Startbedrag

De uit reserves van het voormalige productschap beschikbare € 500.000 is een startbedrag. Hiermee wordt onder meer kennis over erwinia op een rij gezet, experts ingeschakeld, prioriteiten gesteld en de eerste onderzoeken opgezet. Demonstratie, voorlichting, communicatie en monitoring horen ook bij de activiteiten.

“Voor langdurig gestructureerd onderzoek is zeer waarschijnlijk meer geld nodig”, schetst Matthé Elema, directeur van BO Akkerbouw. Daarvoor worden in later stadium de nog te verkrijgen verplichte financiële bijdragen aangesproken aan het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw. “Erwinia is al lang urgent. In overkoepelende vorm gaan we de volgende stap maken. Een stevige uitdaging in het belang van de gehele Nederlandse akkerbouwsector.”

Groot probleem met collectieve middelen aanpakken

Het Plan van Aanpak Erwinia volgt op het Plan van Aanpak Aardappelmoeheid en het Plan van Aanpak Meloidogyne. Hiermee wordt voor de 3de keer een groot probleem in de akkerbouw met collectieve middelen aangepakt. De eerste vergadering van de stuurgroep wordt binnenkort gehouden. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Nederland, NAV en als adviseur: deskundigen van de NAO, WUR, NAK en de BO Akkerbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.